Om oss

Målet för Sthlm6000+ var att bygga minst 6 000 inflyttningsklara studentbostäder i Stockholmsregionen, ett mål som uppnås under år 2018. Fram till år 2020 beräknas ytterligare minst 6 000 studentbostäder stå klara. Aktörer: Sthlm6000+ var ett fyrårigt stadsutvecklingsprojekt. I projektet ingick kommuner, byggbolag, bostadsbolag, näringslivsrepresentanter, myndigheter, lärosäten och studenter.

Aktörer

Sthlm6000+ var ett stadsutvecklingsprojekt som löpte över fyra år. I projektet ingick kommuner, byggbolag, bostadsbolag, näringslivsrepresentanter, myndigheter, lärosäten och studenter. Följande organisationer var partners och intressenter i projektet: