Om oss

Med Sthlm6000+ kraftsamlar Stockholmsregionen kring framtidens studentboende. Målet är att fram till år 2017 bygga minst 6000 nya studentbostäder, en ökning på 50 procent, och förbättra förmedlingen med färre och enklare köer. Ingen student ska behöva vänta längre än en termin på en bostad.

Målet för Sthlm6000+ ska nås genom att deltagarna gemensamt:

  • Verkar för att minst 6 000 nya inflyttningsklara studentbostäder byggs i Stockholmsregionen till och med 2017. Med studentbostad avses bostad som kan disponeras av student som är berättigad till studentboende enligt SSSB:s definition. En studentkorridor med tre rum räknas här som tre bostäder.
  • Utvecklar och effektiviserar studentbostadsmarknaden i Stockholm; exempelvis genom färre bostadsköer, enklare regler för uthyrning, effektivare studieprövning för boende, nya förvaltningsformer.
  • Utvecklar nya sätt att bygga framtidens studentbostäder och skapar en mångfald av boendeformer. Sthlm6000+ avslutas med Studentbostadsåret 2017.
  • Samverkar för att ta underlätta byggprocessen och i det nyttjar initiativets stora bredd av aktörer med bland andra kommuner, byggföretag, fastighetsbolag, arkitekter, myndigheter, lärosäten och studenter.

På denna sajt finns information om alla delar i projektet. Här får du också löpande uppdatering om vilka studentbostäder som byggs samt andra händelser som är viktiga för studentbostadsmarknaden i Stockholm.

Målet för Sthlm6000+ är minst 6000 nya bostäder för studenter innan 2017. Nedan kan du följa arbetets gång mot målet.

  • 0 Påbörjade byggen
  • 0 Inflyttningsklara bostäder

Aktörer

Sthlm6000+ är ett stadsutvecklingsprojekt som löper över fyra år. I projektet ingår kommuner, byggbolag, bostadsbolag, näringslivsrepresentanter, myndigheter, lärosäten och studenter. Följande organisationer är partners och intressenter i projektet: