Rekordmånga studentbostäder förmedlade i Stockholms län

Rekordmånga studentbostäder förmedlade i Stockholms län

Under 2015 förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 1 648 studentbostäder, vilket är rekord och en ökning med 21 procent jämfört med år 2014. De senaste årens starkt ökade studentbostadsbyggande i länet börjar även få effekter i förmedlingsstatistiken.

Samverkansprojektet Sthlm6000+ tog under 2013 krafttag mot studentbostadsbristen i Stockholms län. Sedan starten har 1 239 studentbostäder byggts. Målet är att minst 6 000 bostäder ska vara färdigställda till år 2017. På Bostadsförmedlingen i Stockholm ser man nu resultat av projektet.

– Vi har fått in fler studentbostäder att förmedla de senaste åren och vår förmedling av nyproducerade studentbostäder har fördubblats sedan 2014. Det är sannolikt en effekt av att byggandet har tagit fart i länet, säger Linda Lövgren, marknadsanalytiker på Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Även förmedlingen av äldre studentbostäder ökar och allt fler privata bostadsföretag låter Bostadsförmedlingen hantera deras köer. I januari överlät till exempel Huge Fastigheter förmedlingen av sina 700 studentbostäder till den ordinarie bostadskön.

– Projektet Sthlm6000+ ska även underlätta för studenter att söka bostad genom att minska antalet bostadsköer. Vi är därför glada att fler företag nu tar hjälp av Bostadsförmedlingen, säger Sten Wetterblad, ordförande för Sthlm6000+.

I Stockholms län finns planer för 13 816 studentbostäder fram till år 2019. Studentbostads­byggandet har ökat varje år sedan 2013 och studentbostadsförmedlingen har följt utvecklingen. År 2015 är därför sannolikt inte det sista året som förmedlingen av studentbostäder i Stockholms län slår nya rekord.

fardigstalldastudbo

För mer information, kontakta:

Sten Wetterblad, ordförande, Sthlm6000+
Tel. 070-209 13 49

+