Brett politiskt stöd på Almedalsseminarium

Brett politiskt stöd på Almedalsseminarium

Bostadsbristen gör att lärosätena i Stockholm i praktiken har ett regionalt upptagningsområde. Regionen riskerar därmed att gå miste om studenter och forskare utifrån som kan stärka Stockholm som kunskapsregion. Bostadsbristens effekter och den roll Sthlm6000+ har för att fler studentbostäder byggs diskuterades vid ett (av flera) seminarier med bostadsfokus under politikerveckan i Almedalen. Politikernas uttalanden visade på stor samsyn i frågan, valåret till trots.

Sthlm6000+ seminarium på Business Arena Almedalen hade rubriken ”Stockholm bygger 6000 nya studentbostäder – hur möter det behoven?” och leddes av moderator Karin Ahlzén, Akademiska Hus.

– Sthlm6000+ är ett fantastiskt initiativ, utbrast Madeleine Sjöstedt (FP), fastighetsborgarråd i Stockholm, spontant under den avslutande politikerdiskussionen.   

Även Maria Östberg Svanelind (S), vice ordförande i såväl exploateringsnämnden som stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad uttryckte sitt stöd för initiativet.

– Jag tror på gemensamma tag, och därför är samverkan inom Sthlm6000+ intressant. Det är mycket glädjande att så många detaljplaner är klara, sade Maria Östberg Svanelind under seminariet.

Seminariet inleddes med att Rickard Berg von Linde presenterade Evidensgruppens nya rapport om bostadssituationen för studenter i Stockholm. Rapporten lyfter bland annat fram att när Stockholms befolkning ökar, skärps konkurrensen om bostäder för alla. Studenter befinner sig på samma bostadsmarknad som andra unga personer. Bara en fjärdedel av studenterna bor i studentboende. Var tredje Stockholmsstudent i åldern 20-27 år bor fortfarande hos föräldrarna och många av dem är missnöjda med sin bostadssituation.

Förutom behovet av nybyggda studentbostäder ser Rickard Berg von Linde en stor potential i andrahandsmarknaden för studenter.

Stockholms universitets prorektor Hans Adolfsson talade under seminariet bland annat om en av bostadsbristens effekter, att de flesta studenter som söker sig till universitet kommer från Stockholm eller Mälardalsregionen.

– Konsekvensen av bostadsbristen är att vi missar framgångsrika forskare och masterstudenter, som vi behöver för att vara ett framstående universitet, menar Hans Adolfsson.

Projektet Sthlm6000+ presenterades av Sten Wetterblad, ordförande i initiativets styrgrupp och regiondirektör på Akademiska Hus, som är drivande i samarbetet. Sedan Sthlm6000+ lanserades sommaren 2013, under namnet ”Studentbostadsmässan 2017” har detaljplaner för X nya bostäder antagits i de åtta deltagande kommunerna, och många fler är på väg.

– Nu är det bara för byggarna att börja bygga, uppmanade Sten Wetterblad åhörarna på Business Arena Almedalen, bygg- och fastighetsbranschens mötesplats under politikerveckan.

Studenters boende och strategier för framtiden (PDF)

+