Nya lösningar ska ge fler och billigare studentbostäder

Nya lösningar ska ge fler och billigare studentbostäder

Bygga Bo är en arbetsgrupp inom Sthlm6000+ som ska bidra till att underlätta studentbostadsbyggandet och få fram fler bostäder till en bra hyra. Gruppen ska bland annat sprida kunskap till byggherrar om hur morgondagens studentbostäder kan designas och upplåtas. Gruppen leds av Martin Sundberg, Sweco.

Vilka är de stora utmaningarna för att skapa studentbostäder i Stockholm?
– Den enskilt största utmaningen är att möta studenternas preferenser på boende till en rimlig hyra.
 
Vad är ”sirapslistan”? Vilka hinder behöver överbryggas?
– ”Sirapslistan” kallar vi vår lista över exploateringsfrågor som kommunerna tolkar eller hanterar olika. Skillnaderna kan leda till längre byggtider och onödiga fördyringar i vissa kommuner. Ett exempel är VA-taxan, där kostnaden för byggherrarna är väldigt olika mellan kommunerna och generellt missgynnar byggande av mindre bostäder. I vissa kommuner är det nästan dubbelt så dyrt att bygga studentbostäder jämfört med att bygga ”vanliga” lägenheter.
 
Vad kommer Bygga Bo-gruppen jobba med under året som kommer?
– Förutom ”sirapslistan” är en stor utmaning att få fram en större mångfald av studentbostäder. Särskilt viktigt är det att hitta nya former för upplåtelse, så att det byggs annat än bara ettor. Det är avgörande både för att få ekonomi i projekten och för att få fram bostäder som alla studenter kan ha råd med. Ett bra exempel är så kallade kompiskontrakt, där flera studenter delar en lägenhet, men har eget hyreskontrakt.

Vad hoppas du att arbetet i Bygga Bo-gruppen ska leda fram till?
– Genom samarbetet hoppas jag att förutsättningarna för byggande av studentbostäder harmoniseras bland de deltagande kommunerna samt att vi medverkar till att undanröja hinder och svårigheter i planering och genomförandet av i byggprojekten. Och jag skulle bli väldigt nöjd om vi kan inspirera till nya lösningar både när det gäller boende och produktion av studentbostäder.
 
I Bygga Bo-gruppen finns representanter för Länsstyrelsen, Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Akademiska hus, Boverket, Stockholms studentbostäder (SSSB), Stockholms stad, Bostadsförmedlingen Stockholm och Svenska Bostäder.

+