Partiernas studentbostadspolitik

Partiernas studentbostadspolitik

Inför valet har samtliga riksdagspartier sagt att de vill öka studentbostadsbyggandet på ett eller annat sätt. Hos de flesta partier finns det även kvantitativa mål för hur många lägenheter som ska uppföras de närmaste åren. 

Men hur partierna vill öka incitamenten för byggandet skiljer sig åt. Medan Allianspartierna fokuserar på att lätta på bullerreglerna och effektivisera plan- och byggprocessen föreslår de flesta av oppositionspartierna även subventioner. 

Moderaterna gick dessutom nyligen ut med att de vill inrätta en särskild ”studentbostadsförhandlare”, där de pekar ut Akademiska Hus ut som en möjlig aktör. Akademiska Hus ska också ges ett utökat regeringsuppdrag kopplat till studentbostäder. Även Miljöpartiet vill utöka Akademiska Hus uppdrag och då till att omfatta ägande och förvaltande av studentbostäder. Utöver riksdagspartierna har dessutom Feministiskt Initiativ uttalat sig positivt om att utöka Akademiska Hus uppdrag.

 
Moderaterna


 • Utöka Akademiska Hus uppdrag

 • Effektivisera markanvisningen

 • Snabba på plan- och byggprocesser

 • Inför ett enklare planförfarande

 • Se över bullerreglerna


Folkpartiet

 • Effektivisera plan- och byggprocessen

 • Enklare regler (gäller bl.a. bullernormer och boendestandard)

 • Bättre markanvisning

 • Inrätta en bostadsgeneral (FP Stockholms stad)


Centerpartiet

 • Tidsbegränsade bygglov för studentbostäder

 • Avskaffa fastighetsavgift för studentkorridorer/studentbostäder

 • Förenklade regler för byggande

 • Genomsyn av normer som styr byggandet


Kristdemokraterna   • Lättnader i regelverket som rör byggandet

   • Delar av villa och lägenhet ska kunna hyras ut skattefritt
Socialdemokraterna
    • Byggbonus för byggande av studentbostäder

    • Forma en byggpakt

    • En tillväxtmiljard ska fördelas till kommuner med hög byggtakt

    • Staten ska via SBAB tillhandahålla kapital för nybyggnation

    • Förändra plan- och bygglagen för att snabba upp byggprocessen

Miljöpartiet
    • Sänka skatten på studentbostäder

    • Göra det enklare för små och medelstora byggföretag

    • Låga bilparkeringstal vid nyproduktion

    • Utöka Akademiska Hus uppdrag

    • Stöd på 2600 kronor per kvadratmeter studentbostad som byggs

Vänsterpartiet
    • Ekonomiskt stöd för byggande av hyresrätter – däribland studentbostäder

    • Fastighetsskatten på studentbostäder ska tas bort

Sverigedemokraterna   • Klassa studentbostäder som elevhem och befria dem från fastighetsavgiften

   • Förenklade byggkrav och regelverk för bostadsbyggandet

   • Kortare tid för plan- och bygglovsärenden+