Sthlm6000+ nya partner NREP: ”Studenterna förtjänar bättre”

Sthlm6000+ nya partner NREP: ”Studenterna förtjänar bättre”

Projektet Sthlm6000+ fick en bra start på 2016 med en ny partner redan i januari: investmentbolaget NREP. Den nya partnern har planer på att bygga, äga och förvalta 1000-3000 studentbostäder i Stockholm de kommande åren. Studentbostäderna ska byggas enligt ett eget studentbostadskoncept med fokus på arkitektur, sociala ytor som skapar gemenskap och kompletterande kringtjänster.

Vi passade på att ställa ett par frågor till Tobias Alsborger, partner och Hampus Brodin, projektledare på NREP om deras förväntningar på partnerskapet i Sthlm6000+ och kommande studentbostadssatsningar i Stockholmsregionen.

Varför har ni valt att gå med i projektet Sthlm6000+?
Stockholmsområdet har en obalans mellan efterfrågan och tillgång på studentbostäder där marknaden för tillfället domineras av statliga operatörer och stiftelser. Genom att gå med i Sthlm6000+ hoppas vi kunna använda projektet som ett verktyg för att bidra med fler studentbostäder de kommande åren.

Vad vill ni få ut av projektet?
Vi vill knyta ett nätverk med nyckelaktörer inom studentbostäder i Stockholm, samt få inspiration och utbyte i forumen. På ett mer konkret plan så hoppas vi hitta partners och utvecklare som vi kan skapa strategiska samarbeten med. Dessutom ser vi gärna att projektet leder till konkreta markanvisningar och stöd i planprocesser.

Vad tillför ni själva projektet?
Vi har en bred kunskap inom fastighetsinvesteringar, fastighetsutveckling och värdeskapande initiativ som att utveckla och driva varumärken inom olika segment. Då vi utvecklar en studentbostadsplattform i de övriga Nordiska länderna hoppas vi också kunna bidra med best practice och erfarenheter från projekt i Köpenhamn och Oslo. Vi har även utfört omfattande analysarbete och undersökningar av Stockholms student- och boendemarknad i kombination med djupgående intervjuer med studenter från universiteten i Stockholmsområdet.

Varför satsar ni på studentbostäder?
I likhet med våra övriga strategier, som modern logistik, self-storage, bostäder och dagligvaruhandel, investerar vi i fastighetssegment där det finns ett behov att tillgodose. NREP har därför varit aktiva inom hyresrätter och bostadsrätter i de nordiska huvudstäderna och vi ser studentbostäder som en intressant produkt med en långsiktigt och stabil efterfrågan. Vi tycker också att studenterna förtjänar bättre eller prisvärdare alternativ än vad som i många fall erbjuds på marknaden.

Hur ser era studentbostadsplaner ut?
Vårt koncept är att skapa miljöer med internationell karaktär där studier, fritid och boende kombineras genom att utveckla campusområden där inspiration är tagen från större studentbostadsoperatörer i Europa. Vi arbetar tillsammans med Henning Larsen Architects och McCann och har utvecklat ett koncept som efterfrågas av dagens studenter där service och kringtjänster kompletterar bostaden. Vi siktar på att bygga mestadels korridorer med en stark betoning på attraktiva gemensamhetsutrymmen såsom kök, gym, studiesalar och med närvarande personal 24/7. Områdena kommer också att kompletteras med boende för gästforskare.

Vad bidrar ni med på studentbostadsmarknaden?
Attraktiva och prisvärda bostäder som är helt skräddarsydda utifrån studentens behov. Vi hoppas att kunna bidra med något unikt på studentbostadsmarknaden där boendet och området skapar en gemensamhetskänsla och ”community”. Vår ambition är att studenter ska välja vårt boende även i ett scenario där utbud överstiger efterfrågan på bostäder.

Vilka är de största utmaningarna med att bygga studentbostäder?
Konkurrensen mot bostadsrättspriser och tillgång till mark. En annan utmaning är att studentbostäder inte är en lika etablerad produkt som konventionella bostäder, dels utifrån ett värderingsperspektiv men även om vi tittar på byggkostnader och normer.

+