Kommunjämförelse förbättrar planprocessen

Kommunjämförelse förbättrar planprocessen

Den 17-18 september fyllde fastighetsbranschen Stockholm Waterfront Congress Centre till sista plats. Mötesplatsen Business Arena Stockholm bjöd på hundratals programpunkter, bland annat ett seminarium på ett för Sthlm6000+ kärt tema: vikten av samarbete för en effektiv planprocess.

Seminariet ”Leder jämförelser mellan kommuner till effektivare stadsbyggnadsprocess?” tog upp Stadsbyggnadsbenchen, ett samarbete där Stockholms läns nio största kommuner (Stockholm, Södertälje, Täby, Nacka, Botkyrka, Sollentuna, Haninge, Huddinge och Upplands-Väsby) jämför stadsbyggnadsprocesser för att lära av varandra och åstadkomma förbättringar. Ordförande i Stadsbyggnadsbenchen är Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef i Botkyrka kommun.

Kommunjämförelserna visar att det finns stora skillnader i hur lång tid planarbetet tar, hur byggarna uppfattar kommunernas bemötande och hur nöjda medborgare och sakägare är i dialogen.

– Genom att jämföra och lära av varandra kan vi också samarbeta; en handläggare i min kommun kan jobba med ett projekt i Upplands-Väsby, och tvärt om, sa Christina Leifman, stadsbyggnadschef, Sollentuna kommun.

– Ledtiderna hos oss för planprocesserna är långa och vi har mycket att lära när vi ska arbeta mycket mer strategiskt än tidigare, konstaterade den nyligen tillträdde stadsbyggnadsdirektören i Nacka, Gunilla Glantz. Nacka stad står inför utmaningen att fördubbla tillväxttakten till 2030, och bygga stad.

Panelen var enig om att nyckeln ligger i bättre processer. Det hjälper inte med mer resurser om arbetssättet inte förbättras.

– Handläggarna kan bli aktiva och ansvara och följa ett ärende hela processen, istället för att bara intressebevaka, menade Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad.

I seminariet deltog även Kenneth Hagström, samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun, och moderator Johan Brisvall, Elements Consulting, tidigare projektledare för Sthlm6000+.

Fotnot: Sju av kommunerna i Stadsbyggnadsbenchen är även med i Sthlm6000+ (Stockholm, Nacka, Sollentuna, Huddinge, Botkyrka, Täby och Upplands-Väsby).

+