Utblick: Svensk-nederländska initiativet LivsRum / WoonRuimte

Utblick: Svensk-nederländska initiativet LivsRum / WoonRuimte

I september inleddes ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan nederländska och svenska arkitekter. Startskottet var seminariet LivsRum / WoonRuimte på nederländska ambassaden och en workshop med Kista Science City i Färgfabriken. I fokus är bostadsarkitektur och studentbostäder.

– Nederländsk samhällsplanering, arkitektur och bostadsbyggande präglas av en innovativ tradition. Den experimentella hållningen har bland annat resulterat i nya lösningar för kompakta bostäder för både unga och gamla, säger Janet André, projektledare och initiativtagare till LivsRum.

Ett intressant nederländskt studentbostadsprojekt är Studentcloud, på campusområdet i Utrecht.

– Campus i Utrecht är i sig en spännande miljö som närmast kan beskrivas som ett utvecklingsområde för olika arkitekter. Här byggs nu Studentcloud, ett boende för 600 studenter, säger Alex van de Beld, arkitekt på ALBSurroundings som deltar i LivsRum / WoonRuimte tillsammans med Lola landscape.

Studentcloud kommer att vara 20 våningar högt och färdigställs under 2015.

– Studentcloud är inget torn, det är ett moln! Byggnadens idé är nämligen att skapa kontakt med luften, en symbios med himlen, säger arkitekten Alex van de Beld.

Beställaren av Studentcloud är studentbostadsföretaget SSH (Stichting StudentenHuisvesting). Designen är resultatet av ett samarbete mellan Onix.nl och ALBSurroundings Sweden.

– Genom att dela Nederländernas tradition för forskning och utveckling i bostadsbyggandet, där man värderar arkitekturkvalitet högt, vill vi inspirera och intressera både boende och byggare i Sverige. Vi vill visa vad bostadsarkitekturen kan göra för samhällsutvecklingen, avslutar Janet André.

Under hösten 2014 och våren 2015 kommer fler workshops genomföras inom arkitektutbytet. Närmast på tur är Örebro och Göteborg, där svenska och nederländska arkitekter ska arbeta ihop med kommuner och byggföretag i olika projekt och innovativa koncept blandas med praktiskt planarbete.

LivsRum / WoonRuimte på Facebook

+