Bostadssituationen i Umeå påverkar studenternas psykiska hälsa

Bostadssituationen i Umeå påverkar studenternas psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan bland studenter har under de senaste åren fördubblas, rapporterade SVT Västerbottensnytt den 16 oktober. Samma dag presenterades en enkätundersökning bland studenterna på Umeå universitet. I undersökningen framkommer att var femte student vid universitetet har funderat på att avbryta sina studier på grund av sin bostadssituation. Oron och ångesten på grund av bristen på bostäder påverkar också studieresultaten.

– Allt blir jobbigare när man inte vet var man ska lägga huvudet på kvällen, säger studenten Sara Eijerfors till SVT Västerbottensnytt.

Ett bra och tryggt boende är en förutsättning för att studenterna ska trivas och få den ro de behöver för att lyckas med sina studier.

– Det har lång tid låtit i Umeå som att det är besvärligt i början av hösten men en bit in löser det sig, men så ser det inte ut längre, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Bostadsbristen får inte bara konsekvenser för enskilda studenter, utan också för inflyttningen till regionen och dess möjligheter att växa och utvecklas.

– Samtidigt vill jag poängtera att vi diskuterar och pratar väldigt bra ihop kommun, universitet, Akademiska Hus, byggföretag och andra. Det finns en positiv framtid men det gäller att det börjar bli lite verkstad, avslutar Anders Fällström.

Källa: SVT Västerbottensnytt, Umeå universitet http://www.umu.se/nyhet//.cid241528

+