Botkyrka kommun går med i Sthlm6000+

Botkyrka kommun går med i Sthlm6000+

Sthlm6000+ färskaste medlem heter Botkyrka. En spännande, kreativ och kontrastrik kommun som redan idag lockar många studenter från Södertörns högskola och Karolinska Institutet. Nu vill kommunen satsa stort på att få ännu fler att välja Botkyrka.

– Just nu undersöker vi möjligheterna att bygga studentbostäder i Fittja. Vi tror att det skulle vara en spännande plats för studenter eftersom det ligger på en kvarts bussresa från Södertörns högskola och Karolinska Institutet. Från Fittja går också röda linjen som kan ta studenter direkt till KTH och Stockholms universitet samt till centrala Stockholm, säger Heidi Pintamo, utvecklingsledare för samhällsplanering i Botkyrka kommun.

Intresset för att bygga och bo i Botkyrka har ökat de senaste åren och bostadspriserna har gått upp markant. Nu siktar kommunen på att bygga närmare 550 bostäder årligen vilket skulle innebära en ökning med 250 bostäder per år.

– Redan nu bygger vi 94 ungdomsbostäder och planläggning pågår av ytterligare ett sextiotal i Tumba. Vi har också en markanvisningstävling på gång för ungdomsbostäder i Tullinge. Dessa boenden är förstås till för alla unga och inte bara studenter, fortsätter Heidi Pintamo.

Under 2015-2016 beräknas dessutom 2500 fler studenter börja plugga i Flemingsberg när KTH Haninge, Polishögskolan och Röda korsets högskola flyttar sina verksamheter dit. Efterfrågan på studentbostäder förmodas öka och kommunen ser därför ett betydande mervärde av att gå med i Sthlm6000+.

– Partnerskapet i Sthlm6000+ ger oss tillträde till ett brett nätverk med stor kunskap i studentbostadsfrågan. Men vi tror även att vi kan bidra med nya synsätt och lösningar kring exempelvis upplåtelseformer, förmedling och förvaltning, avslutar Pintamo.

+