Första spadtaget för Sollentunas nya studentbostäder

Första spadtaget för Sollentunas nya studentbostäder

- Det är oerhört glädjande att vi får detta viktiga tillskott av studentlägenheter i Stockholms län, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet, i en kommentar till Fastighet & bostadsrätt.

Den 27 november började Fortis Fastigheter AB byggandet av 156 nya studentbostäder i Tureberg, Sollentuna. Sollentuna kommer att delta i Studentbostadsmässan i Stockholm 2017, som är det officiella namnet på Sthlm6000+. Ambitionen är därför att de nya studentbostäderna ska vara färdigbyggda senast 2016-12-31.

- Genom att vi i Sollentuna kommun engagerar oss i denna fråga är vi också med och tar ett regionalt ansvar, säger Thomas Ardenfors.

Foto: Edvin Alam

Källa: http://www.fastighetochbostadsratt.com/Projekt/53788-Byggstart-for-150-nya-studentbostader.html

+