Studenterna har flyttat in i kvarteret Söderåsen

Studenterna har flyttat in i kvarteret Söderåsen

Under hösten har studenter och forskare flyttat in i 142 nya studentbostäder i kvarteret Söderåsen, Norra Djurgårdsstaden. Lägenheterna, som varierar mellan 1 rok och 3 rok, är de första för studenter som är inflyttningsklara i miljöprofilområdet. Bakom projektet står Svenska Bostäder.

Enligt Allan Leveau, chef för nybyggnationer på Svenska Bostäder, finns det stora skillnader mellan att bygga och förvalta just studentbostäder jämfört med ”vanliga” bostäder:

– Studenter stannar bara i genomsnitt knappt två år, och innebär ett större slitage än andra hyresgäster samt merkostnader i förvaltningen. Bygger man för studenter krävs även mer kök och WC per kvadratmeter jämfört med vanliga lägenheter.

Precis som för resten av Norra Djurgårdsstaden, som när allt är klart kommer att omfatta 12 000 bostäder, är omsorg om miljön grundläggande. Alla kök är därför utrustade med matavfallskvarnar som kommer att bidra till produktion av biogas. Fastigheten har även en sopsugsanläggning för förpackningar, papper och restavfall.

Projektledare för Söderåsen är Björn Ribbhagen från Svenska Bostäder. Svenska Bostäder har också ett antal kommande studentbostadsprojekt, där ombyggnaden av S:t Görans gymnasium som ska leda till 243 nya lägenheter är i full gång. Det finns planer på 280 nya lägenheter på bland annat Årstafältet och i Kärrtorps centrum, samt ett projekt på totalt över 1000 student- och forskarlägenheter som för närvarande är överklagade till Svea Hovrätt och Mark och Miljööverdomstolen.

Fotnot: Inom ramen för Sthlm6000+ arrangeras i maj 2015 ett seminarium med fokus på förvaltning av studentbostäder. Syftet är att öka kunskapen om vad som skiljer förvaltning av studentbostäder från annan fastighetsförvaltning och sprida best practice.

+