Fem frågor om Akademisk kvart

Fem frågor om Akademisk kvart

Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO, är mycket aktiv i studentbostadsfrågan. Ett av deras många initiativ är Akademisk kvart. Vi ställer fem frågor till Teo Strömdahl Östberg, ordförande för SSCO om projektet.

Vad är Akademisk kvart?

Akademisk kvart är en webbaserad andrahandsförmedling av lägenheter och rum till studenter. Vi informerar även om vad som är en skälig hyra och viktiga dokument för både uthyrare och hyresgäst.

Vilka är med i projektet?

Projektet startades av Stockholms universitet, KTH, Södertörns högskola, Karolinska Institutet och Handelshögskolan tillsammans med SSCO. Finansierar gör Stockholms stads bostadsförmedling.

Vad skiljer Akademisk kvart från Blocket och andra andrahandsförmedlingar?

Akademisk kvart förmedlar endast bostäder med en skälig hyra! Och våra kontroller sållar bort de oseriösa aktörerna. Andra förmedlingar varken kontrollerar uthyrarna eller uppmuntrar till rimliga hyror. Akademisk kvart ger också god kunskap om hyresregler och hur man undviker bedragare.

Varför tog SSCO initiativ till Akademisk kvart?

Vi startade Akademisk kvart just därför att många i dag blir lurade på Stockholms andrahandsmarknad och betalar hyror långt över vad som är rimligt, samtidigt som många av uthyrarna är oseriösa. Studenter är mer utsatta då de ofta är unga, desperata efter boende och har en begränsad budget.

Hur många rum/lägenheter förmedlar Akademisk kvart?

Akademisk kvart förmedlar cirka 200 rum och lägenheter i Stockholm kring terminstarten. Under 2013 förmedlades sammanlagt 1300 studentbostäder.

+