ByggVesta satsar på ”kompiskontrakt” och delade studentlägenheter

ByggVesta satsar på ”kompiskontrakt” och delade studentlägenheter

ByggVesta har många järn i elden. Nyligen tecknade byggherren avtal med Akademiska Hus om köp av mark på Campus Flemingsberg. Det innebär 450 nya student- och forskarlägenheter – och ytterligare ett bidrag från ByggVesta som dämpar Stockholms studentbostadsbrist.

Projektet i Flemingsberg innebär även fler så kallade ”kompislägenheter”. I en kompislägenhet delar man bostad och hyreskontrakt med en vän. De positiva effekterna är flera, bland annat kan båda vännerna söka bostadsbidrag för lägenheten och enkelt dela på kostnader för el och bredband.

– Kompislägenheter är värdefulla ur ett socialt, ekonomiskt och hållbart perspektiv. De är yteffektiva och ger lägre boendekostnader. Byggfokus för de flesta studentbostadsbyggarna var tidigare ettor där alla får eget kök och badrum. Nu vet vi att efterfrågan på delade och sociala lägenheter är stor, säger Marcus Svensson, vd för ByggVesta Development.

Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Sthlm6000+ möjliggörs ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan olika aktörer som bygger och förvaltar studentbostäder. ByggVesta gick med som partner i Sthlm6000+ när projektet startades och är nöjda med samarbetet.

– Vi vill vara med i dialogen kring studentbostäder för att kunna skapa bygga så bra bostäder som möjligt. Samverkan krävs för att underlätta byggandet och samarbetet inom Sthlm6000+ har redan visat sig vara fruktsamt, säger Marcus Svensson.

Marcus Svensson ser många skäl till varför det behöver byggas fler studentbostäder i Sverige. Framförallt behöver vi fler duktiga studenter i landet, enligt honom. Han anser att studentbostadsbyggandet i Sverige hamnat på efterkälken, jämfört med till exempel USA.

– I USA kostar det att studera och familjer sparar hela livet för att kunna skicka iväg sina barn på college. Detta innebär att de ställer betydligt högre krav på boendet än vad man gör i Sverige. Konsekvensen har blivit att studentboendet fått en helt annan status på andra sidan Atlanten.

Trots detta har ByggVesta valt att satsa stort på studentbostadsbyggandet i Sverige och har därmed blivit en av de mer profilerade byggherrarna på området.

– Vi är nitiska och kunniga. Det handlar inte bara om att bygga många studentlägenheter. Även förvaltningen är viktig. Det är betydligt svårare att förvalta studentbostäder i förhållande till vanliga bostäder. Men vi har lyckats hitta ett system som vi känner oss nöjda med, avslutar Marcus Svensson.

ByggVestas påbörjade/planerade studentbostadsprojekt inom Sthlm6000+
KV Kosterhavet, Norra Djurgårdsstaden (113 lägenheter)
Drottning Kristinas väg, del av Norra Djurgårdsstaden (150 lägenheter)
KV Embryot, Huddinge (450 lägenheter)
Ektorp, Nacka (150 lägenheter)

Fotograf: Ellinor Collin

+