Inget krav på ”tyst sida” för studentlägenheter

Inget krav på ”tyst sida” för studentlägenheter

Regeringen presenterade i förra veckan en ny bullerförordning, med riktvärden för utomhusbuller från väg- spår och flygtrafik. Förordningen innebär bland annat att det inte längre ställs krav på ”tyst sida” för studentbostäder.

De riktvärden som gäller för buller från väg- och spårtrafik är ekvivalent ljudnivå 55 dBA invid fasad samt 50 dBA vid uteplats. Överskrids 55 dBA vid fasad krävs att minst hälften av bostadsrummen orienteras mot en skyddad sida. För små lägenheter upp till 35 kvadratmeter höjs riktvärdet till 60 dBA.

– Detta är goda nyheter för oss som bygger studentlägenheter i Stockholm. För större lägenheter är det ju möjligt att lägga en del av rummen ut mot gården. Men för studentbostäder har det generellt varit svårt att få till en tyst sida, framförallt i Stockholm, säger Allan Leveau på Svenska Bostäder.

Bullerförordningen ska tillämpas vid bedömning av om kravet på förebyggande av olägenhet i 2 kap 6a§ PBL är uppfyllt. Den bestämmelsen började gälla den 2 januari 2015 och enligt en övergångsbestämmelse gäller lagändringen ärenden som påbörjats från detta datum, vilket därmed innebär att även förordningen gäller ärenden som påbörjats efter 2/1 2015.

– Förordningen ger nya möjligheter att bygga smålägenheter, men bullerfrågan kommer fortsättningsvis vara lika viktig att ha med i ett tidigt skede av planeringen. Inte minst för att klara 50 dBA vid uteplatser, det menar Karl Malmberg vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Till hösten arrangerar Sthlm6000+ ett seminarium som har ett studentbostadsperspektiv på Boverkets byggregler, där bland annat konsekvenser av den nya förordningen ska diskuteras. Inbjudan skickas ut efter sommaren.

+