Sthlm6000+ blir ideell förening

Sthlm6000+ blir ideell förening

Initiativet Sthlm6000+ har ändrat sin organisation. Projektet drivs sedan den 20 april som en ideell förening.

– Förändringen innebär att Sthlm6000+ får en effektivare och tydligare styrning, säger Sten Wetterblad, regiondirektör i Akademiska Hus och ordförande för den nya ideella föreningens styrelse.

Sedan starten våren 2013 har antalet deltagande aktörer i initiativet Sthlm6000+ ökat snabbt. I dag har över 40 aktörer – kommuner, studentorganisationer, lärosäten, byggbolag, arkitektkontor, bostadsföretag, myndigheter och andra aktörer i Stockholmsregionen – anslutit sig till initiativet.

– Med en ideell förening blir vi tydligare och projektet får en ökad transparens med stadgar, revision med mera som ideella föreningar omfattas av, säger Sten Wetterblad.

Sthlm6000+ verksamhet fortlöper som vanligt och initiativets syfte och mål står fast.

Ledamöter i Sthlm6000+ styrelse
Vesna Jovic, Huddinge
Kristina Tidestav, Solna
Maria Granath, KTH
Teo Strömdahl, SSCO
Anette Scheibe Lorenzi, Stockholm
Ingela Lindh, Stockholm
Magdalena Bosson, Länsstyrelsen
Sten Wetterblad, Akademiska Hus

Pelle Björklund, Svenska Bostäder, valdes till revisor. 

+