Einar Mattsson bygger levande studentbostäder och bo-lab på KTH

Einar Mattsson bygger levande studentbostäder och bo-lab på KTH

Snart sätter bostadsföretaget Einar Mattsson spaden i marken för att bygga ytterligare 270 studentbostäder på Campus KTH. Stefan Ränk, vd Einar Mattsson, anser att förtätning av ett campusområde, som det på KTH, är bästa tänkbara lösningen för nya studentbostäder.

– Det finns flera utmaningar för den som vill bygga studentbostäder. Dels att hålla kostnaderna nere så att studenterna får råd med hyrorna, dels att hitta den billiga marken. På campusområden konkurrerar man inte med andra slags bostäder vilket gör marken billig. Vi på Einar Mattsson bygger kostnadseffektivt och ändamålsenligt, vilket är en förutsättning om man ska lyckas med att bygga studentbostäder, säger Stefan Ränk.

Stefan Ränk lyfter fram den hjälp de fått från Sthlm6000+ i deras studentbostadssatsning.

– För oss var det självklart att vara med i Sthlm6000+ som är en samlad satsning och ambition där alla inblandade, från kommun och byggherrar till akademierna, arbetar mot samma mål. När många gemensamma krafter samverkar ger det effekt, säger Stefan Ränk.

I arbetet med bostäderna på KTH gick planprocessen snabbt, vilket Stefan Ränk ser som ett kvitto på att samarbetet ger nytta. I dag har Einar Mattsson 35 studentlägenheter på Södermalm. Satsningen på Campus KTH mångfaldigar deras studentbostadsbestånd.

Stefan Ränk ser stor potential även i det befintliga ”vanliga” beståndet. Han efterfrågar standardiserade studentkontrakt som underlättar uthyrning i andra hand av bostadsrätter och del av villor.

– Att skapa förutsättningar som gör det enklare att hyra ut fler lägenheter av de som redan finns skulle betyda mycket. Studenter har ofta ett kortare perspektiv på sitt boende och därför finns det en bostadspotential genom göra det enklare för människor som äger sina bostäder att hyra ut lägenheter och rum under kortare perioder.

På bottenvåningen i ett av husen kommer KTH Live-in-lab att husera. KTH Live-in-lab är ett forskningssamarbete mellan KTH och Einar Mattsson som syftar till att öka innovationstakten inom byggsektorn. I Live-in-lab kan forskare testa och utvärdera ny teknik i en verklig boendesituation. Här kommer det senaste inom innovations-, bygg-, arkitektur-, energi-, installationsteknik-, inredningsdesign-, och boende- och beteendeforskning att prövas i praktiken.

– KTH Live-in-labs aktiva del kommer att vara ett 100-150 kvadratmeter stort område där bostäder utvecklas, utifrån senaste forskningen. Studenter får pröva att bo i lösningarna, säger Stefan Ränk.

Övriga bostäder på KTH räknas som ”passiva delar” av Live-in lab, med utökade mätningar som genererar ett stort statistiskt underlag, bland annat om hur studenter brukar sina bostäder.

+