Kvadratsmarta badrum kan ge fler studentbostäder

Kvadratsmarta badrum kan ge fler studentbostäder

Innovationer kan spara pengar och bidra till ökat bostadsbyggande, utan kompromisser med tillgänglighet eller andra kvalitetskrav. Under Almedalsveckan förra året visade Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB, upp en ny idé för badrummet som innebär att man kan bygga fler studentbostäder på samma yta som tidigare – och fortfarande leva upp till Boverkets normer.

I en monter på Studentbostadstorget på Almedalen visade SSSB hur man med ett uppfällbart handfat kan minska ytan i ett badrum från 3,2 till 2,6 kvadratmeter. Badrumslösningen är godkänd enligt Boverkets normer, tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar bibehålls. Med ökad yteffektivitet i badrummen kan man bygga upp till 20 procent fler studentbostäder per våningsplan. Montern i Almedalen besöktes av politiker från olika partier och Boverkets generaldirektör. Responsen från besökarna var mycket positiv, enligt Michael Ingre, t.f. nybyggnadschef hos SSSB.

– Detta var främst ett inlägg i studentbostadsdebatten. Vi visade att det går att bygga kvadratsmart. Vi har i dagsläget själva inte planerat någon uppföljning, eftersom vi inte är i branschen som utvecklar badrumsutrustning. Dock hoppas vi att branschen inspireras av idén så att utvecklingen drivs framåt, säger Michael Ingre.

Svensk lägenhetsutformning styrs i dag till stor del av standarder som tagits fram av SIS, Swedish Standards Institute, på uppdrag av Boverket. Enligt Boverkets Byggregler (BRR) måste alla nyproducerade lägenheter uppfylla särskilda funktions- och tillgänglighetskrav. Det finns dock möjlighet att låta funktioner som daglig samvaro, sömn/vila, måltider och hemarbete överlappa varandra i studentbostäder, vilket möjliggör studentbostäder så små som 16 kvadratmeter. Men tillgänglighetskraven gör att badrummen ändå kan upplevas som onödigt stora.

– Därför är det intressant att få fram nya lösningar framförallt för badrummet. Den här designen gör att SSSB förhåller sig till befintliga regler på ett mer yteffektivt sätt, säger Michael Ingre.

+