Hur ökar vi (student)bostadsbyggandet?

Hur ökar vi (student)bostadsbyggandet?

På Sthlm6000+ eget seminarium under Almedalsveckan diskuteras samarbetet i projektet som möjlig nationell samverkansmodell för ökat (student)bostadsbyggande. Medverkar gör partners och andra medaktörer i Sthlm6000+, representant från Skånskt Bostadsnätverk och Göteborgs studentkårer samt bostadsminister Mehmet Kaplan (MP).

– Bostadsfrågan är en viktig fråga för kunskapsnationen Sverige. Det råder bostadsbrist i varannan kommun och vid de flesta lärosäten. Samtidigt ser vi att samverkansprojektet Sthlm6000+ mellan kommuner, bygg- och fastighetsbolag, arkitekter, myndigheter, lärosäten och studenter har bidragit till starkt ökat studentbostadsbyggande i Stockholms län, säger Sten Wetterblad, ordförande i Sthlm6000+. Vi tror att vi har gjort en del erfarenheter som andra delar av Sverige kan lära av.

När projektet Sthlm6000+ påbörjades 2013 stod studentbostadsbyggandet i Stockholmsregionen stilla. Sedan dess har 3 147 studentbostäder antagits i detaljplaner, 1579 studentbostadsbyggen påbörjats och 846 inflyttningsklara studentbostäder färdigställts. Sthlm6000+ mål är att kötiden för en studentbostad i Stockholm år 2017 ska ha kortats från över två år till max en termin, bland annat genom att utöka det samlade beståndet av studentbostäder med 50 procent. Samtidigt ska projektet bidra till att Stockholms studentbostadsköer blir mer funktionella och till att utveckla framtidens hållbara studentboende.

Medverkande: Mehmet Kaplan (MP), Bostadsminister. Sten Wetterblad, Ordförande Sthlm6000+, Akademiska Hus. Åsa Ryding, Tf chef Avdelningen för samhällsbyggnad, Länsstyrelsen Stockholm. Per Jutner, Vd, Einar Mattsson Projekt AB. Anna Wallgren, Ordförande, Stockholms studentkårers centralorganisation. Björn Abelson (S), Byggnadsnämndens ordf Lund, Skånskt Bostadsnätverk. Josefin Söderpalm, Ordförande, Göteborgs förenade studentkårer. Jean Daniel Maurin, Moderator, New Republic.

Arrangör: Sthlm6000+
Dag: 2/7 2015 12:00 - 13:00
Plats: Strandgatan 18

Mer info: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/31521?redir

+