Sthlm6000+ har gett effekt!

Sthlm6000+ har gett effekt!

På Sthlm6000+ seminarium under Almedalsveckan lyftes flera positiva effekter som samverkansprojektet lett till. Bland annat presenterade Sten Wetterblad, ordförande för Sthlm6000+, nya siffror för hur mycket studentbostadsbyggandet i Stockholms län ökat sedan projektet startades 2013. Då låg byggandet nästan helt stilla. Nu finns planer för fler än 12 000 studentbostäder till år 2019.

Per Jutner, vd för Einar Mattsson Projekt AB som är en av Sthlm6000+ partners, berättade bland annat att detaljplaner kommit till på 18 månader istället för tre till sju år, som en direkt konsekvens av projektets funktion som en blåslampa gentemot kommunerna och Länsstyrelsen. Han menade också att samarbetet med studenter har gett idéer på smarta lösningar på framtida lägenheter i KTH Campus.

Anna Wallgren, ordförande för SSCO, lyfte vikten av den regionala samverkan och poängterade att alla kommuner har ett ansvar. ”Även om alla kommuner inte har lärosäten så har samtliga kommuner studenter”.

Presentationerna och paneldiskussionen kommenterades av bostadsminister Mehmet Kaplan (MP), som svarade ja på frågan om Sthlm6000+ skulle kunna fungera som en nationell samverkansmodell. Han var också positivt inställd till det arbete kring framtidens studentboende som bedrivits inom projektet och till möjligheterna att bygga duo- och trippelbostäder med så kallade kompiskontrakt.

Sthlm6000+ framgångar har inspirerat fler regioner runt om i landet att inleda samarbeten för ett ökat studentbostadsbyggande.

Björn Abelsson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Lund utlovade i seminariet 4 000 nya studentbostäder.

I Göteborg har Göteborgs Förenade Studentkårer, Akademiska Hus och Göteborgs stad redan startat Gbg4000+.

I seminariet deltog även Josefin Söderpalm, Göteborgs Förenade Studentkårer och Åsa Ryding, Länsstyrelsen. Moderator var Jean-Daniel Maurin, New Republic.

+