Akademiska Hus utvecklar KTH Campus

Akademiska Hus utvecklar KTH Campus

Till våren 2016 planerar Akademiska Hus att sätta igång bygget med omkring 450 studentbostäder mitt på KTH Campus. Campuset kommer att bli det enda av sitt slag i Stockholm, där studenterna bor på universitetsområdet. Därmed får de nära till både skola, nöjesliv och natur.

Karin Ahlzén, fastighetsutvecklare på Akademiska Hus, berättar att målet är att skapa ett levande campus.

– Vi vill skapa ett skapa ett campus där det finns liv och rörelse dygnet runt. Att bygga bostäder och integrera dessa på universitetsområdet är en del av detta. Vår förhoppning är att det även ska skapa ett större underlag för service på området. I våra byggnader kommer det finnas möjlighet att inrymma ett närlivs eller liknande.

Utopia är arkitekterna som fått i uppdrag att rita husen som totalt kommer att bestå av fem huskroppar och går under namnet Teknikringen. Akademiska Hus har valt att satsa på treor och därmed så kallat kompisboende.

– Vi tror på denna boendeform som har en social och hållbar dimension. Treorna innebär något lägre hyra för studenter och är en flexibel lösning som vid behov även kan användas av den lilla forskarfamiljen, säger Karin Ahlzén.

På KTH Campus pågår just nu tre parallella studentbostadsprojekt. Nyligen överlät Akademiska Hus tomrätter till ByggVesta och Einar Mattsson som redan under hösten planerar att kunna påbörja byggandet av cirka 400 studentbostäder på campusområdet.

+