Slutrapport för projektet Sthlm6000+

Slutrapport för projektet Sthlm6000+

Slutrapporten för Sthlm6000+ redovisar hur byggherrar, kommuner, lärosäten, länsstyrelsen och andra aktörer samverkat och lyckats med att inom loppet av bara några år förverkliga 6 000 studentbostäder i Stockholm. Här beskrivs hur idén föddes och utvecklades till ett projekt med styrgrupp, projektledning, kommunikationsråd och styrelse. Vi bjuder på lärdomar från projektet och ger rekommendationer till aktörer som vill prova något liknande i andra delar av landet.

Från och med årsskiftet 2017 är projektet Sthlm6000+ avslutat. Vi vill rikta ett stort tack till alla som samverkat för att öka Stockholms attraktivitet som studentstad!

 

Läs Sthlm6000+ slutrapport här 
 

Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+

Petra Wester, projektledare Sthlm6000+

+