Studentperspektivet – en framgångsfaktor för Sthlm6000+

Studentperspektivet – en framgångsfaktor för Sthlm6000+

Sthlm6000+ håller på att summeras. Tankar och lärdomar samlas nu in från projektets olika aktörer. Vi fick en pratstund med fyra tidigare (och nuvarande) ordföranden för en organisation som spelat en viktig roll sedan starten: Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). Tillsammans har de unika erfarenheter och perspektiv på varför projektet blivit framgångsrikt.

- När arbetet startade 2013 var det många som trodde att målet var omöjligt att uppnå. Sedan år 1958 hade cirka 12,000 studentbostäder byggts i Stockholmsregionen. Nu skulle man bygga hälften av det, på fyra år. Några av anledningarna till varför det gått så bra är att man haft en tydlig rollfördelning, målgruppen har varit representerade sedan starten, ekonomiska resurser har fokuserats, gemensamma mål har satts och att alla experter har samlats i samma rum. Det har bidragit till att göra processerna smidigare. Att opinionsbilda och organisera sig i samarbete för att lösa samhällsproblem har fått fler att vilja vara en del av lösningen snarare än att stå vid sidan av och kolla på, säger Veronica Sällemark (ordförande 2016-2017).

Det faktum att alla aktörer – kommuner, byggherrar, lärosäten och länsstyrelse med flera – ingått i Sthlm6000+ har gjort att studentperspektivet varit lättare att föra fram. Martin Sahlin var ordförande när projektet drog igång. Han menar att SSCO har en unik expertis som andra aktörer dragit nytta av.

- SSCO har jobbat med den här frågan i över 10 år och kunde redan på förplaneringsmötena bidra med relevanta infallsvinklar till byggherrarna om studenternas behov. Det, tillsammans med att man från början satte ett tydligt mål, har gjort att projektet blivit lyckat, säger Martin Sahlin (ordförande 2012-2013).

Även Anna Wallgren (ordförande 2015-2016) är inne på samma spår. Hon menar att projektet gynnats av att man tidigt satte upp kvantifierbara mål som alla parter kunnat förhålla sig till. Det gjorde att kommunerna sporrade varandra till att ta ansvar. Kommuner som tidigare aldrig byggt studentbostäder och som inte heller har några lärosäten fick tack vare Sthlm6000+ upp ögonen för att studentbostadsbyggande faktiskt kan vara lönsamt. Dessutom uppskattade många kommuner att SSCO bidrog med konkret information som utgjorde värdefulla beslutsunderlag i planeringsarbetet.

- SSCO jobbar faktabaserat. Vi är inte en grupp med tyckare, utan genomför undersökningar och enkäter, läser remisser och sätter oss in i frågorna på djupet. Det gör att vi kan bidra med välgrundade perspektiv på vad som är viktigt för studenterna, säger Anna Wallgren (ordförande 2015-2016), som får medhåll av Teo Strömdahl Östberg (ordförande 2013-2015):

- Det hade varit katastrofalt att inte ha med oss. SSCO har en unik kompetens och verkar i skärningspunkten mellan studenter och lärosäten. Förutom att ge inblickar i studenternas behov förde vi även in förslag på hur man kan arbeta mer effektivt med studentbostadsköerna. Sthlm6000+ har varit så mycket mer än bara rena byggtal. Andra kvalitativa faktorer som exempelvis regelförenklingar har också varit viktiga och här har vi spelat en avgörande roll, säger Teo Strömdahl Östberg.

När den nuvarande ordföranden Johan Blixt tog över stafettpinnen för ordförandeskapet i somras stod det klart att över 40 byggherrar håller på att bygga studentbostäder. Fyra år tidigare var de bara ett fåtal. Utmaningen nu är att byggandet inte ska falla, utan fortsätta i samma höga takt som tidigare.

- Det är roligt att se att prognoserna inför framtiden ser så bra ut, att det faktiskt byggs, och kommer byggas ännu mer, studentbostäder i Stockholm just nu. Det är viktigt att alla aktörer fortsätter att ta ansvar och inser att man inte kan nöja sig med det man uppnått hittills. Det finns fortfarande flera kommuner i Stockholm som inte har några studentbostäder och vår uppgift i SSCO blir att uppmuntra även dem till att bygga, och att de som bygger fortsätter att bygga, avslutar Johan Blixt.

På bilden från vänster: Teo Strömdahl Östberg, Veronica Sällemark, Martin Sahlin, Anna Wallgren, Johan Blixt. 

 

 

 

 


+