Akademiska Hus bygger 400 bostäder på Campus Solna

Akademiska Hus bygger 400 bostäder på Campus Solna

Akademiska Hus satsar över 430 miljoner kronor för att bygga 322 lägenheter på Campus Solna, Karolinska Institutet. Byggnaderna kommer att vara placerade i direkt närhet till den framväxande Hagastaden och ha plats för mer än 400 studenter och forskare. Projektet startade i somras och beräknas stå klart under 2019/2020.

Behovet av studentbostäder i Stockholm är stort och tillgången på boende är avgörande för stadens lärosätes framtida attraktionskraft. Fler bostäder bidrar till ett mer levande campus med folkliv under dygnets alla timmar, något som både Akademiska Hus och KI, vill verka för.

- Vi vet att efterfrågan på student- och forskarbostäder i regionen är stor, därför arbetar vi engagerat med att skapa fler bostäder på campus. Det är viktigt för oss, och för Sverige som kunskapsnation. Bostäder skapar ett tryggare och öppnare campus eftersom det medför en högre aktivitet dygnet runt, något vi strävar efter, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

KI hyr i dagsläget ca. 400 bostäder utspridda i Stockholmsregionen. Dessa bostäder administreras av KI Housing, ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB, med uppdrag att tillhandahålla bostäder till internationella gästforskare och utbytesstudenter för KI:s räkning. För KI är fler och bättre bostäder en viktig faktor i arbetet med att fortsätt vara ett attraktivt lärosäte för forskare runt om i världen.

- Det råder allmänt en stor brist på student- och forskarbostäder i Stockholm vilket gör det svårt för internationella studenter och gästforskare att finna en bostad. Vi märker i våra mätningar ett ökat antal som faktiskt väljer bort Karolinska Institutet och Stockholm på grund av bostadssituationen. Att kunna erbjuda bra och funktionella bostäder på Campus är en mycket viktig faktor för att attrahera de bästa studenterna och forskarna och för att bibehålla KI:s konkurrenskraft på den globala marknaden, säger Anders Flodin, vd på KI Housing.

Den tänkta platsen är belägen på norra delen av Campus Solna längs gatan Fogdevreten. Utformning av bostäderna har tagits fram i ett samarbete med KI som kommer att blockhyra alla bostäderna.

- Moderna student- och forskarbostäder är idag en integrerad del av studiemiljön och studieupplevelsen. Förutom funktionella bostäder, har därför mycket fokus i detta projekt lagts på att skapa trivsamma gemensamma ytor som inbjuder till umgänge och informella möten, fortsätter Anders Flodin.

I projektet ingår tre A-formade byggnader med bostäder för ca. 400 forskare inom Campus Solna. Husen har formen av ett A för att klara bullernivåerna och kommer mestadels bestå av ettor men även tvåor och fyror byggs. Totalt kommer det att bli 263 ettor på 23 kvm. 

Film från startskottet. 

+