Sthlm6000+ på The Class Conference 2017

Sthlm6000+ på The Class Conference 2017

På plats i Lissabon under studentbostadskonferensen The Class Conference fick Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+, hela två tillfällen att presentera projektet och dess framgångsfaktorer. Dels under konferensens Sverigesession, dels under ett seminarium med rubriken ”ACE IT!”, om hur man kan skapa en ”affordable and comfortable experience” för studenterna.

Den internationella studentbostadskonferensen The Class Conference arrangeras en gång om året och är inriktad på att identifiera förändringar i studenters behov samt på utformningen av framtidens studentbostad. I år arrangerades konferensen i Portugals huvudstad Lissabon på temat” Den globala studenten: Hur bygger vi broar över växande barriärer?” (fritt översatt).

På årets konferens uppmärksammades att projektet Sthlm6000+ under de fyra år projektet verkat starkt bidragit till att antalet studentbostäder i Stockholm ökat kraftfullt. Projektets högt satta bostadsmål, totalt 6 000 inflyttningsklara studentbostäder, kommer att nås under 2018.

- Vid projektets start var de ett fåtal. I dag bygger över 40 byggherrar studentbostäder i Stockholmsregionen. Sthlm6000+ har varit en katalysator och det handlar väldigt mycket om kommunikation. Det har krävts många frukostmöten, luncher, seminarer och personliga möten, sade Sten Wetterblad.

Studentbostadsbyggandet i Stockholmsregionen har under projektperioden ökat oerhört och blickar man bara några år framåt kommer Stockholmsregionen att ha dubblerat antalet studentbostäder sedan projektet Sthlm6000+ initierades. Då kommer vi att ha 25 000 studentbostäder.

- Det behövs en mångfald av lösningar, eftersom efterfrågan är mångfaldig. Det som en student har råd med är för dyrt för en annan. Det behövs alla slags studentboenden, sade Sten Wetterblad vidare.

Under rubriken ”ACE IT!” talade även Petra Nau, chef för bostadsförsörjningen inom Deutsches Studentenwerk och Richard Kington från University of Edinburgh. De var också inne på behovet av en mångfald av olika slags studentbostäder och talade om studenters ekonomiska oro.

Panelen var enig om att inte alla studenter, inte ens alla internationella studenter, har råd med vissa moderna studentbostadskoncept. Lösningen såg man i designen, exempelvis mindre studentboenden med gemensamma kök och satsningar på gemensamma sociala utrymmen för studenterna.

Sewww.theclassconference.org

+