Frukostträff med Kommittén för modernare byggregler

Frukostträff med Kommittén för modernare byggregler

Den 8 november anordnade Sthlm 6000+ en välbesökt frukostträff med Anna Sander, utredare vid Kommittén för modernare byggregler. Träffen öppnades av Sten Wetterblad, ordförande för Sthlm6000+, och gav projektets partners och medlemmar en möjlighet att lära sig mer om utredningens bakgrund och om planerna för kommande satsningar.

Modernare byggregler utreder hur det nuvarande systemet med byggstandarder och dess tillämpning påverkar byggandets effektivitet. En viktig del är att modernisera och skapa större tilltro till olika regelverk. Anna Sander belyste problematiken med tilltron till nuvarande system och byggregler.

– Enligt en undersökning från Sifo tycker många fastighetsbolag att dagens byggregler är dåliga, något som gör att legitimiteten för regelsystemet urholkas. Ett viktigt syfte med arbetet är att öka legitimiteten och tilltron för dagens byggregler, berättade Sander.                    

Frukostträffen gav Sthlm 6000+ medlemmar ett tillfälle att lyfta fram vilka områden de anser att utredningen bör fokusera på. Även kommittésekreterare var på plats och antecknade idéer och tankar som diskuterades under träffen. Kommittén för modernare byggregler tar gärna emot konkreta inspel, förslag och frågor då utredningen befinner sig i en faktainsamlingsprocess.

På frågan om hur länge kommittén tar emot förslag och åsikter svarar Anna Sander att hela 2018 ligger öppet. Utredningen anser att det är viktigt att lyssna på branschen och att ta till sig av nya forskningsrön för att kunna ge regeringen välformulerade och tydliga betänkanden att ta ställning till.

Kontaktuppgifter till Kommittén för modernare byggreglers kansli finns på deras webbplats: http://modernarebyggregler.se/kontakta-oss/

+