Kommundirektören: Samverkan viktig framgångsfaktor

Kommundirektören: Samverkan viktig framgångsfaktor

I början av hösten tillträdde Magdalena Bosson sin nya tjänst som kommundirektör i Huddinge kommun. Magdalena har ett långt engagemang i Sthlm6000+ bakom sig i sin tidigare roll som länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm. Vi passade på att ställa några frågor om hur hon har upplevt arbetet inom Sthlm6000+ och studentbostadsbyggandet i Huddinge kommun.

Hur ser ditt arbete med Sthlm6000+ ut nu jämfört med tidigare då du var länsöverdirektör vid Länsstyrelsen?
Det som verkligen förenar både Länsstyrelsens och Huddinge kommuns engagemang i studentbostadsfrågan är ju vetskapen om att ett bra, tillgängligt studentbostadsbestånd till rimlig hyra är en av Stockholmsregionens verkliga utmaningar för att kunna utvecklas som utbildningsregion av internationell klass som Stockholms län faktiskt är.

Skillnaden i rollerna handlar om att Länsstyrelsens viktigaste bidrag var att bidra med djup kunskap om hur regelverk och lagstiftning skulle hanteras, medan i Huddinge kommun handlar det ju om det fysiska planeringsuppdraget.

Vilka faktorer har varit avgörande för att Sthlm6000+ blivit framgångsrikt?
Samverkan, samverkan och åter samverkan. Att samla olika delar av hela planeringssystemet så att kunskap kan utbytas, erfarenheter dras och hinder bemötas tillsammans tror jag har varit helt avgörande.

Vad har ni fått för respons från studenterna?
Vi har fått mycket positiv respons, men också fått kunskap om att behovet är fortsatt stort.

Hur ser studenternas boendesituation ut i Huddinge kommun nu jämfört med för fyra år sedan?
För fyra år sedan fanns i Flemingsberg cirka 1 000 lägenheter ägda av det kommunala bostadsbolaget Huge och ytterligare ett antal ägda av SSSB. 

Under åren 2016–2018 har/kommer det totalt cirka 800 nya studentlägenheter. Det är Wästbygg som byggt 344 nya student- och ungdomslägenheter i Visättra och ByggVesta som just nu bygger 433 student- och forskarlägenheter inom Campus. Byggvestas 433 lägenheter är i många fall lite större (så kallade ”kompislägenheter”) och de beräknar att cirka 1 000 personer kommer att bo i deras kvarter.

Längs med Hälsovägen kommer Huge bygga cirka 130 nya studentlägenheter med inflyttning omkring 2019/2020.

Totalt kommer det därför att år 2020 finnas cirka 1 900 student- och forskarlägenheter i Flemingsberg. I den fortsatta utvecklingen av Flemingsberg kommer denna siffra att växa successivt och i takt med att platsen växer som universitetsort.

Hur har du, i dina olika roller, upplevt samarbetet mellan länsstyrelse, kommun, landsting, byggherrar och högskolor?Samarbetet har varit öppet och generöst skulle jag säga.

Vad har varit den största utmaningen under projektets gång?
Att förstå varandras verksamhet och verkligheter, och att lägga tiden och energin på att hitta lösningar snarare än att debattera om lagstiftningens funktionalitet.

Jag tror vårt samarbete kommer leda till förändrad tillämpning och regelverk, men har man en tidslimit att förhålla sig till måste man ju fokusera på lösningar inte primärt ändra lagar som ju är en extremt lång process.

Har du några tips till andra kommuner som vill bli en del av liknande projekt på andra håll i landet?
Ja, alla behöver delta - kommuner, lärosäten, byggföretagen och berörda myndigheter som länsstyrelsen - för att få till en obruten samarbetskedja.

+