Wallenstam: ”Det gäller att inte tappa tempo i byggnationen”

Wallenstam: ”Det gäller att inte tappa tempo i byggnationen”

Wallenstams vice vd, Mathias Aronsson, ser tillgången på planlagd mark i områden där människor vill bo som den största utmaningen för nyproduktion av bostäder. En annan stor utmaning är långa handläggningstider. Partnerskapet i Sthlm6000+ hoppas de ska underlätta byggprocessen för deras studentbostadsprojekt i Stockholm.

– Vi hoppas att vårt engagemang i Sthlm6000+ ska ge oss inspiration, erfarenhetsutbyte men också konkreta åtgärder för att underlätta byggprocessen och ge möjligheter att samverka för att skapa en mångfald av boendeformer. Framförallt ser vi de långa handläggningstiderna som en stor bromskloss för fler lägenheter, säger Mathias Aronsson, vice vd på Wallenstam.

Wallenstam har producerat hyresrätter i över 70 år. Företaget har de senaste åren växlat upp sin produktion och bland annat planerar de för 200 nya studentbostäder i Norra Djurgårdsstaden.

– Vi har ett uttalat mål att byggstarta 1 500 lägenheter per år till och med 2018. I det inkluderar vi studentbostäder, vilket jag ser som en del i vår vilja att utveckla staden.

Initiativet Sthlm6000+ har börjat sprida sig som modell till andra delar av landet. I Göteborg pågår just nu uppstarten av Gbg4000+. Enligt Mathias Aronsson har båda städerna en gemensam utmaning kopplat till bristen på bostäder.

– Det gäller för båda städerna att aldrig tappa tempo i byggnationen utan våga låta stadsbilden utvecklas och förtätas. Båda städerna behöver också ligga i framkant vad gäller arkitektur, stadsutveckling och framåtanda.

Wallenstam har idag cirka 7 300 bostäder i Stockholm och Göteborg och har som målsättning att bidra med ytterligare 7 500 nya bostäder till och med 2018.

+