Chefsekonomen: ”Bra för tillväxten att bygga studentbostäder!”

Chefsekonomen: ”Bra för tillväxten att bygga studentbostäder!”

På kongressen StudBO17:s andra dag diskuterades bland annat hur stor bristen på studentbostäder kommer att vara i framtiden, vikten av samverkan och att våga prova nya idéer. Det konstaterades även att det är lönsamt för hela Sverige att bygga studentbostäder.

Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen, jämförde dagens bestånd av bostäder i förhållande till en rad olika aspekter såsom demografisk utveckling och medelboendetid och landade i slutsatsen att det kommer att behövas 25 000 studentbostäder i Stockholm till år 2027 – vilket är ett betydligt färre än vad många tidigare har räknat med. Tack vare många nysatsningar menade ett flertal av kongressens besökare att målet är nåbart.

Sten Wetterblad, ordförande för Sthlm6000+, påpekade att produktionstakten av studentbostäder ökat drastiskt under de senaste åren. Mellan 2008 och 2012 byggdes nästan inga studentbostäder i Stockholmsregionen, vilket var en fullständigt ohållbar situation. Att det nu byggs för fullt har enligt honom en naturlig förklaring:

– Vändningen kom när också privata aktörer insåg att det faktiskt lönar sig att bygga studentbostäder. Sthlm6000+ mål att bidra till att det byggs 6 000 nya studentbostäder i Stockholmsregionen kommer att vara uppfyllt år 2018.

Att bygga studentbostäder är inte bara gynnsamt för landets studenter och enskilda byggföretag. Det är enligt Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom vid Stockholms Handelskammare och forskare vid tankesmedjan Ratio, även bra för hela Sveriges ekonomi. Detta eftersom studenter är framtidens källa till kompetensförsörjning för viktiga företag och organisationer.

– Att bygga studentbostäder är bra för tillväxten, var chefsekonom Hatzigeorgious kärnfulla sammanfattning.

Efter en föreläsning av hjärnforskaren Katarina Gospic om hur boendet bör anpassas efter vår hjärnas funktion och uppbyggnad var det snart dags att summera kongressen.

För Ingrid Gyllfors, vd på Stiftelsen Stockholms studentbostäder, var kongressens bärande slutsats att olika aktörer på bostadsmarknaden måste våga prova olika idéer och lösningar för att gemensamt hitta nya vägar framåt.

Nästa gång som studentbostadskongressen StudBO arrangeras är år 2019. Då kommer den att arrangeras i Malmö-Lund-regionen.  

+