Fem tips för ett bra samråd

Fem tips för ett bra samråd

Per Eriksson var under sina år som rektor vid Lunds universitet starkt engagerad i studentbostadsfrågan. Resultatet? Totalt 640 studentbostäder färdigställdes i Lunds kommun 2008-2014 och planer finns för ytterligare drygt 1 600 bostäder. En av framgångsfaktorerna påstås ibland vara att han personligen ”knackade dörr” inför samråd om nya bostäder, för att förebygga överklaganden.

Susanna Hansson, studentbostadsansvarig vid Lunds kommun, anser att Per Eriksson har betytt mycket för utvecklingen på studentbostadsmarknaden i Lund. Han fick universitetet att ändra inställning till byggande av studentbostäder, från att vara kommunens skyldighet till ett gemensamt ansvar. Universitetet gick även in och blockförhyrde många bostäder, vilket har gjort att även mindre byggherrar vågat bygga student- och forskarbostäder i Lund, enligt Susanna Hansson.

Att Per Eriksson knackade dörr hos grannarna är inte en lundensisk anekdot – och han deltog även i själva samråden.

– Rektorn har varit med på samråd och pratat med damerna i Professorsstaden om behovet av studentbostäder. Det är ett sätt att använda hans roll och ett sätt att sätta frågan i fokus, säger Susanna Hansson i en artikel i Sydsvenskan.

Lärosätena har en central roll i studentbostadsfrågan och en bra dialog i samråd kan bana vägen för effektiva byggnadsprocesser och ett minskat antal överklaganden. Att rektor knackar dörr är dock inte enda vägen till framgång.

Här är Sthlm6000+ ByggaBo-grupps fem tips för ett bra samråd:

1. Balansera dialogen
Bjud in grupper och personer som vill att det byggs. Förespråkare finns alltid, men samråd tenderar att framför allt mobilisera motståndare till olika bostadsprojekt

2. Visualisera projekten
Visa upp hur byggnaderna är tänkta att utformas, exempelvis i en paviljong

3. Engagera studenterna
Samråd bör ha med de närmast berörda. Engagera studenter i samråd om studentbostäder

4. Undvik scenen
Undvik att hålla samråd från en scen. Det skapar ett onödigt avstånd mellan deltagarna. Lägg i stället upp samrådet som ett mingel. Då förbättras möjligheterna till dialog

5. Bjud in media
Bjud in journalister från flera olika kanaler, så att samrådet får en bred rapportering och fortsatt dialog

+