103 studentbostäder invigda på KTH

103 studentbostäder invigda på KTH

Den 15 september invigdes Grön Bostad sina nya studentbostäder på KTH Campus. De 103 nybyggda bostäderna består av ettor, tvåor och treor. De större lägenheterna kommer att upplåtas med så kallade kompiskontrakt.

Nyligen invigde Einar Mattsson 305 nya studentbostäder på KTH Campus. I fredags var det dags igen, denna gång för Grön Bostad – ett bostadsbolag som ägs av ByggVesta och AFA Försäkring. Vid invigningen medverkade bland andra bostadsminister Peter Eriksson som lyfte det ökade studentbostadsbyggandet i Sverige och att de gett Akademiska Hus i uppdrag att bygga ännu fler kommande år.

De 103 studentbostäderna byggs med ByggVesta prisbelönta studentbostadskoncept ”Live to Grow” som fokuserar på hållbarhet och på att skapa en miljö som förbättrar studieresultaten för de boende. Det kommer att finnas områdesansvariga studenter som har kontakt med de boende och anordnar gemensamma aktiviteter. Via appar ska också de boende få möjlighet till att dela saker med varandra. Konceptet används idag i ByggVestas studentbostäder i Norra Djurgårdsstaden och Flemingsberg.

Treorna i de nybyggda studentbostäderna på KTH Campus kommer också att upplåtas med så kallade kompiskontrakt vilket innebär att två personer hyr lägenheten med ett gemensamt åtagande. Kompiskontrakt har de senast tre åren börjat erbjudas i allt större utsträckning och då framför allt av kommunala bostadsbolag. Nu börjar alltså även privata bostadsföretag att använda sig av upplåtelseformen. Läs mer om vad kompiskontrakt innebär här.

+