Inflyttningsboom i nya studentbostäder

Inflyttningsboom i nya studentbostäder

I veckan drar terminen igång för majoriteten av landets studenter. Studenterna i Stockholmsregionen kan glädjas åt att ett rekordstort antal nybyggda studentbostäder blir inflyttningsklara under hösten. Stockholms studentkårers centralorganisation poängterar dock att fler bostäder fortfarande behövs – och att fler kommuner behöver bygga studentbostäder.

Att hitta en studentbostad har inte varit enkelt i huvudstaden. Men studentbostadsmarknaden ljusnar för Stockholms studenter. Tre kommuner bidrar extra mycket till att det ljusnar: Stockholm, Huddinge och Solna. I år beräknas totalt 2 617 studentbostäder bli inflyttningsklara i dessa tre kommuner.

– Vi är glada att studentbostadsbyggandet de senaste åren äntligen har tagit fart i Stockholm, efter åratal av påtryckningar och opinionsbildning från oss studenter. Men fortfarande saknas studentbostäder i 13 av Stockholms 26 kommuner. Fler kommuner måste se värdet av att studenter bosätter sig i kommunen, säger Johan Blixt, ordförande SSCO.

Studentbostadsbyggandet har ökat markant för varje år de senaste fem åren. En av de främsta anledningarna är projektet Sthlm6000+ som startades 2013. Kommuner, byggherrar, konsulter, studenter, landstinget, länsstyrelsen och lärosäten samlades alla i projektet för att ta krafttag mot den alarmerande studentbostadsbristen och bygga 6 000 nya studentbostäder till och med utgången av 2017. 

– En av Sthlm6000+ framgångsfaktorer har varit insikten om att det krävs en bred samverkan med ett stort antal aktörer för att få igång studentbostadsbyggandet. En annan är att vi kontinuerligt följt upp målet om 6 000 nya studentbostäder och påmint såväl kommuner som byggherrar om utlovade studentbostäder, säger Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+.

Målet om 6 000 nya studentbostäder kommer att uppnås under våren 2018 och prognoser pekar på att studentbostadsbyggandet i Stockholms län kommer att hålla samma höga takt ända fram till 2019.

Studentbostäder som snart blir inflyttningsklara i Stockholms län

 • Kopiepennan, Svenska Studenthus: 54 studentbostäder
 • Osquldas väg, Einar Mattsson: 305 studentbostäder
 • Åsnen, Fortis: 123 studentbostäder
 • Vallgossen (gamla S:t Görans gymnasium), Svenska Bostäder: 247 studentbostäder
 • Kabelverket, Familjebostäder: 73 studentbostäder
 • Drottning Kristinas väg, Byggvesta: 150 studentbostäder
 • Ferdinand, Prime Living: 291 studentbostäder
 • Furiren, Stockholms studentbostäder (SSSB): 280 studentbostäder
 • Syllen, Stockholmshem: 172 studentbostäder
 • Embryot, Byggvesta: 425 studentbostäder
 • Hovbeslag, Akademiska Hus: 20 studentbostäder
 • Norra Djurgården 1:49, Akademiska Hus: 234 studentbostäder
+