Allt fler bostadsbolag erbjuder kompiskontrakt

Allt fler bostadsbolag erbjuder kompiskontrakt

När Sthlm6000+ startades väcktes tidigt frågan om kompiskontrakt i ByggaBo-gruppen, som hanterade frågor kopplade till plan- och byggregler. Frågor som då lyftes var: Hur ska ett kompiskontrakt utformas på bästa sätt, och vilka hinder finns för att införa kompiskontrakt? I dag, fyra år senare, erbjuder allt fler bostadsföretag sina hyresgäster kompiskontrakt.

Tanken med kompiskontrakt är de ska göra det möjligt för två personer att hyra en större lägenhet. År 2014 fanns det nästan inga aktörer som upplät bostäder genom kompiskontrakt i Stockholm. I dag erbjuder åtta bostadsaktörer kompiskontrakt, framför allt kommunala bostadsbolag. Bland de som erbjuder kompiskontrakt återfinns Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder.

Den modell som de allra flesta använder för kompiskontrakt är att två personer gemensamt hyr en hel lägenhet, på samma kontrakt och med ett gemensamt åtagande om lägenheten. Denna modell innebär inga ekonomiska eller lagliga hinder för bostadsbolagen. Svenska Bostäder införde modellen under 2015 med en testperiod på två år. Kompiskontrakten kan tecknas av personer mellan 18 och 25 år.   

– Det vi har märkt bland våra kompiskontrakt är att det inte bara är kompisar utan även unga par som får dessa lägenheter. Vi ska utvärdera kompiskontrakten efter sommaren då vi kört den tvååriga försöksperiod som beslutades, säger Helena Hamrén, bostadsuthyrningssamordnare på Svenska Bostäder.

Men fortfarande kvarstår hinder för dem som vill erbjuda kompiskontrakt. Skulle två personer önska hyra separata delar av samma lägenhet, och i kontraktet enbart ansvara för sin del, ser lagstiftningen nämligen annorlunda ut. Då blir hyresgästernas rum i samma bostad, i lagstiftarens ögon, plötsligt separata lägenheter. Det innebär att byggnadstekniska krav tillkommer, framför allt för brandskydd, som inte finns om personerna delar bostad med ett annat upplägg. Konsekvensen av reglerna är i detta fallet, enligt Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen, mycket kostsamma anpassningar för hyresvärdarna.

– Vi vet att det finns en stor vilja bland studenter att bo i olika delade boendeformer, i framförallt större lägenheter. Därför hade det varit önskvärt med bättre möjligheter att också erbjuda en större flexibilitet i hur man kan utforma hyresavtal utifrån de boendes önskan snarare än hur bostaden är byggd. I slutändan är det ändå samma antal personer som bor på samma sätt i lägenheten oavsett om det är ett eller flera kontrakt. Nuvarande regler känns som de vilar på en otidsenlig teknikalitet som det hade varit önskvärt att ändra på. 

+