Hallå där, Vesna Jovic, ny vd på SKL!

Hallå där, Vesna Jovic, ny vd på SKL!

Vesna Jovic lämnade under våren sitt jobb som kommundirektör i Huddinge kommun och i samband med det också Sthlm6000+ styrelse för att bli vd på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi ringde upp Vesna för att gratulera till det nya jobbet och passade på att ställa några frågor om studentbostadsbyggande.

Vad anser du har fungerat bra i samarbetet Sthlm6000+?

Den gemensamma målsättningen att bygga 6 000 nya studentbostäder. Denna höga ambition i kombination med att alla inblandade har vetat vilket ansvar de har för att leverera mot målet har skapat ett högt engagemang, en förankrad helhetsbild och inte minst tydliga resultat.

Vad tar du med till ditt nya jobb på SKL?

Lyckade kraftsamlingar över organisations-, parti- och kommungränser – likt Sthlm6000+ – är onekligen inspirerande och viktiga att både berätta om och dra lärdomar från.

Är vi bra eller dåliga på att samarbeta över kommun-/partigränser i Sverige?

Bra, men vi kan alltid bli bättre. Det ser väldigt olika ut i olika regioner och kommuner. Breda samarbeten är viktigt eftersom när det fungerar väl så skapar det både tydliga och långsiktiga resultat.

Vad kännetecknar de kommuner som är bra på att bygga bostäder och studentbostäder?

Det spelar roll hur nära kommunen ligger ett lärosäte, ju närmare desto större incitament finns det att också bygga studentbostäder. Men samtidigt krävs politiska prioriteringar för studentbostäder, och tjänstemän som kan frågan väl.

Vilka är de största hindren för fler studentbostäder?

Många grupper är i behov av bostäder, framför allt olika ekonomiskt svagare grupper. Kommunerna bör därför utveckla ekonomiska lösningar som bidrar till fler nya bostäder med lägre månadskostnad. Det är en stor utmaning.

Vad kan SKL göra för att fler kommuner ska prioritera studentbostäder?

I början av året genomförde SKL första gången en nationell upphandling för flerbostadshus som kommunerna nu kan avropa ifrån. Syftet med upphandlingen är att ge kommunerna praktiskt stöd i ett läge när många är i ett stort behov av att bygga bra och billiga bostäder. Denna typ av konkreta stöd är effektiva och viktiga.

Bild: Thomas Carlgren

+