Studenter flyttar in i 433 nya bostäder i Flemingsberg

Studenter flyttar in i 433 nya bostäder i Flemingsberg

Den 1 juni påbörjades inflyttningen av 433 nya studentbostäder på Campus Flemingsberg. Studentbostäderna är ett välkommet tillskott för länets nuvarande och kommande studenter, framför allt de som studerar vid någon av de fyra högskolorna i anslutning till campuset.

I Flemingsberg studerar närmare 17 000 studenter, utspridda på fyra lärosäten; Södertörns högskola, Karolinska Institutet, KTH och Röda Korsets högskola. Under 2017 flyttar även Stockholms musikpedagogiska institut till Flemingsberg, och samtidigt utökas polisutbildningen vid Södertörns Högskola.

– Flemingsberg är en spännande regional stadskärna där handel, kultur, arbetsplatser, resecentrum och nya bostäder byggs och planeras. Att Campus fortsätter att växa är positivt och visar att Flemingsberg är en av framtidens viktiga studieorter, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge kommun. 

Studentbostäderna bidrar till samverkansprojektet Sthlm6000+ mål att färdigställa 6 000 nya studentbostäder till slutet av 2017. I projektet ingår bland annat Huddinge kommun, flera av lärosätena och företaget Byggvesta, som står bakom de aktuella studentbostäderna i Flemingsberg. Sedan projektstarten 2013 har totalt närmare 2 300 studentbostäder färdigställts, vilket kan jämföras med att endast 93 studentbostäder byggdes under perioden 2009–2012. Studentbostadsbyggandet har ökat med över 2 000 procent.

– Studentbostadsbyggandet går just nu på högvarv i Stockholm. Vi räknar med att det mycket högt satta målet 6 000 nya studentbostäder kommer att nås senast under våren 2018 och våra prognoser pekar på att det dubbla antalet, 12 000 nya studentbostäder, kommer att ha byggts klart till år 2019 i Stockholms län, säger Sten Wetterblad, ordförande i Sthlm6000+.

Huddinge kommun kommer fram till årsskiftet att ha fått ett tillskott på 675 nya studentbostäder. Det innebär att Huddinge är den kommun i länet som byggt flest studentbostäder efter Stockholms stad de senaste fyra åren.

Bild: ByggVesta AB
Arkitekter: Winell & Jern

 

+