Länsstyrelsen: "Tidig dialog effektiviserar plan- och byggprocessen"

Länsstyrelsen:

När Länsstyrelsen Stockholm gick med i Sthlm6000+ var ett av målen att detaljplaner för studentbostäder skulle prioriteras i ärendehanteringen när planerna kommer in på samråd, granskning, antagande och överklagande. För att hjälpa kommunerna med ”rätt insats i rätt stund” och därmed effektivisera plan- och byggprocesser har Länsstyrelsen också arbetat aktivt för att få till en tidig samhällsplaneringsdialog.

Länsstyrelsen har sedan 2013 haft inskrivet i sin verksamhetsplan att myndigheten ska verka för ett ökat utbud av bostäder för studenter. Det innebär bland annat att hanteringen av detaljplaner som omfattar studentbostäder ges hög prioritet.

– Nu för tiden inleder vi varje vecka med ett prioriteringsmöte där vi går igenom pågående ärenden. Men en viktig del i vårt arbete är också att få komma in tidigt i planprocesserna och öka kunskapen om lagkrav ute i kommunerna för att minska risken för att detaljplaner behöver tas in för prövning hos oss, säger Tatjana Joksimović, planchef vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen har arbetat aktivt för att få till stånd tidiga samhällsplaneringsdialoger och öka kunskapsutbytet både mellan kommuner och Länsstyrelsen och mellan kommunerna. Genom att identifiera frågor som flera kommuner brottas med har myndigheten också arbetat fram en metod för att kunna ge tydliga råd i tidiga skeden.

– För att öka kunskapsutbytet anordnar vi bland annat seminarier där vi diskuterar olika sakområden tillsammans med kommunerna. Med Stockholms stad har vi en kontinuerlig planeringsdialog, så kallade planstödsmöten där vi varje månad diskuterar detaljplaner som befinner sig tidigt i processen. Det är en modell som vi nu ska utveckla tillsammans med fler kommuner, fortsätter Tatjana Joksimović.

En byggherre inom Sthlm6000+ som märkt av Länsstyrelsens satsning på studentbostäder och effekterna av en tidig dialog är Einar Mattsson. När de skulle påbörja byggandet av 305 studentbostäder på KTH Campus hade planhandläggarna i Stockholms stad en kontinuerlig och framgångsrik dialog med Länsstyrelsen med anledning av närheten till Nationalstadsparken. Jan Pechan, projektledare vid Einar Mattsson, menar att han aldrig varit med om en så snabb planprocess:

– Det är unikt, allt har bara rullat på. Och det har inte heller varit några överklaganden.

I det specifika fallet gick Länsstyrelsen ut på plats och förklarade för aktörerna vad som behövde förändras i planerna för att undvika överklaganden med anledning av närheten till Nationalstadsparken. Bland annat var det ett par större ekar som man var tvungna att bevara och en grön korridor som behövde byggas i en viss bredd för växter och djur.

En annan framgångsfaktor bakom projektet på KTH Campus, som alla inblandade aktörer själva lyfter, har varit den gemensamma moroten och målbilden om att studentbostäderna skulle stå färdigställda till Studentbostadsåret 2017.

+