Kortrapport: Medlemsmöte Sthlm6000+ 15 september

Kortrapport: Medlemsmöte Sthlm6000+ 15 september

Den 15 september höll Sthlm6000+ medlemsmöte, med Länsstyrelsen i Stockholm som värd. Sten Wetterblad, ordförande för Sthlm6000+, inledde mötet med en statusprognos. Kortversionen är att projektet nu är nära målet, vilket innebär att 5000-6000 studentbostäder kommer att färdigställas till 2017. Till år 2019 finns över 12000 studentbostäder i planerna.

Agnes Bärnarp, projektledare för Sthlm6000+, gick därefter igenom studentbostadsbyggandet kommun för kommun. Ett urval av byggprojekten redovisades mer i detalj. Deltagarna i medlemsmötet fick konkreta bilder av vad som döljer sig bakom siffrorna, av alla de studentbostäder som faktiskt byggs och har byggts runt om i Stockholmsregionen. Därefter följde en diskussion ledd av Martin Sundberg, projektledare för arbetsgruppen ByggaBo, om kollektivboenden och kompiskontrakt.

Rebecka Hallerby och Johannes Hylander från New Republic, som hanterar Sthlm6000+ externa kommunikation, gav slutligen en bild av aktuella studentbostadsfrågor samt Sthlm6000+ mediegenomslag och genomförda kommunikationsaktiviteter (tävling studenter, seminarium i Almedalen, debattartiklar, pressmeddelanden, nyhetsbrev, mm).

Sthlm6000+ nästa medlemsmöte som också är föreningens årsstämma anordnas den 7 april, kl. 15.00. Värd för stämman är SSSB.

+