Regeringen sänker bullerkraven för studentbostäder – igen

Regeringen sänker bullerkraven för studentbostäder – igen

Nu sänker regeringen återigen bullerkraven för studentbostäder. Riktlinjerna för mindre lägenheter och studentbostäder höjs från 60 decibel till 65 decibel. Samtidigt som riktlinjerna för större bostäder höjs från 55 decibel till 60 decibel. Bullerfrågan har varit aktuell sedan projektet Sthlm6000+ startades år 2013. Flera medverkande aktörer har lyft förändringar av riktvärden som en viktig åtgärd för ett ökat studentbostadsbyggande och branschorganisationen Studentbostadsföretagen har under lång tid drivit frågan.

Särskilt hämmande för studentbostadsbyggandet har ansetts vara krav att lägenheter ska ha en tyst sida samt att bullernivåer mäts både i och utanför lägenheten. Studentbostadsföretagen anser att kravet på ljudnivå utanför bostaden bör vara flexiblare, så länge ljudnivån inne i bostaden är god.

Bullerkraven ändrades så sent som 2015. Då skedde en förändring som innebar att kravet på tyst sida för mindre lägenheter upp till 35 kvadratmeter togs bort samt att riktvärdet för buller från väg- och spårtrafik invid bostadens fasad höjdes från 55 till 60 dBA (A-vägd decibel, ett mått på ljudstyrka). Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) välkomnade förändringen, likaså Svenska Bostäder:

– Detta är goda nyheter för oss som bygger studentlägenheter i Stockholm. För större lägenheter är det ju möjligt att lägga en del av rummen ut mot gården. Men för studentbostäder har det generellt varit svårt att få till en tyst sida, framförallt i Stockholm, sa Allan Leveau på Svenska Bostäder i en intervju med Sthlm6000+ i samband med den förra sänkningen av bullerkraven.

Ursprungsförslaget 2015 var att riktvärdet för små lägenheter skulle höjas till 65 dBA, en förändring som regeringen först nu genomför. Ingrid Gyllfors på Stockholms studentbostäder (SSSB) menar att den nu genomförda förändringen kommer att ge effekt, i synnerhet för studentbostadsbyggandet.

– Detta möjliggör projekt som tidigare varit svåra att realisera för oss. Vi som främst bygger på egen mark kan nu äntligen börja titta på platser som tidigare legat i gränszonen.

Enligt Dagens Nyheter kommer förändringen av bullerreglerna att genomföras under våren.

+