Sverige topp fem på listan EU:s attraktivaste studieland

Sverige topp fem på listan EU:s attraktivaste studieland

Sverige är det femte mest attraktiva studielandet för internationella studenter i EU. Det visar en ny undersökning som Study.eu har gjort. Undersökningen mäter attraktivitet inom tre olika områden; utbildning, kostnader samt livskvalitet och karriärmöjligheter efter avslutad utbildning.

I undersökningen rankas Tyskland som det mest attraktiva studielandet. Tyskland anses ha högkvalitativa utbildningar, relativt låga utbildnings- och levnadskostnader för studenter samt god livskvalitet och bra karriärmöjligheter efter avslutad utbildning.

Sverige hamnar på femte plats vad gäller utbildningskvalitet. Det är ett sammanvägt resultat av att flera lärosäten i landet placeras högt på olika universitetsrankningar, bra lärare och ett bra utbud av kurser och utbildningar på engelska. Dessutom hamnar Sverige högt vad gäller livskvalitet och karriärmöjligheter tillsammans med flera andra nordiska länder. En viktig faktor som vägts in i detta är FN:s World Happiness Report som mäter lycka hos invånarna. Sverige främjas även av att det är enkelt att hantera vardagssituationer på engelska samt av ett bra utbud av olika arbetstillfällen för högutbildade utländska studenter. 

Vad gäller kostnader för att studera och leva i landet hamnar Sverige utanför topp 10, trots att det för EU-invånare är kostnadsfritt att studera i landet. Den delen toppas av Ungern, följt av Polen och Serbien. Men trots högre kostnader är Sverige sammantaget det femte mest attraktiva EU-landet att studera i för internationella studenter.

Ett av det uttalade målen med Sthlm6000+ är att öka Stockholms attraktivitet som studentstad både för nationella och internationella studenter. Under sommaren anordnar Sthlm6000+ en utställning i Stockholmsrummet som ska visa hur det är att leva som student i Stockholm och vilka utbildnings- och boendemöjligheter som finns i regionen.

Se hela rankingen här: http://www.study.eu/article/the-study-eu-country-ranking-2017-for-international-students

+