Studentbostadsåret 2017 i Stockholm är invigt!

Studentbostadsåret 2017 i Stockholm är invigt!

Den 8 februari invigdes Studentbostadsåret 2017 med pompa och ståt på Kungl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Bland talarna fanns bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, landshövding Chris Heister och finansborgarråd Karin Wanngård.

Invigningen inleddes med musik framförd av studenter vid KMH. Oscar Rutbergs orgelspel fyllde salen medan deltagarna intog sina platser. Därefter sjöng Ninni Molin och Amanda Liljefors, med Matilda Lindholm vid pianot, sången Come ti place imponi från operan La Clemenza de Tito av Mozart.

Petra Wester, projektledare för Sthlm6000+ hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Sthlm6000+ ordförande Sten Wetterblad, som berättade om historien bakom projektet och hur mycket studentbostadsbyggandet har tagit fart de senaste åren.

– Innan Sthlm6000+ startade haglade larmrapporterna, tre av tio studenter övervägde att lämna Stockholm. Men sedan vi samlade krafterna 2013 har 3 358 studentbostäder färdigställts och till våren 2018 förväntar vi oss att målet om 6 000 nya studentbostäder ska vara uppnått. Till 2019 är prognosen ytterligare 6 000 nya studentbostäder, det skulle i så fall innebära en dubblering av hela studentbostadsbeståndet i Stockholm.

Veronica Sällemark, ordförande i Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) hyllade Sthlm6000+ och alla aktörer som gjort skillnad. Men hon var tydlig med att det inte är läge att lägga sig på latsidan:

– Även om studentbostadsbyggandet har ökat med hela 2 300 procent så räcker det inte. Fler studentbostäder måste till och fler kommuner i regionen måste ta sitt ansvar för studentbostadsbyggandet. Det är också viktigt att någon eller några tar ansvar för att de projekt som ligger i plan efter 2017 också färdigställs.

Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad, sa att studentbostadsbyggandet i regionen nu äntligen har kommit igång, och det med besked. Landshövding Chris Heister lyfte framför allt fram Sthlm6000+ eldsjälar som drivit på för ett ökat studentbostadsbyggande och som fått Länsstyrelsen att prioritera studentbostadsärenden. Även bostadsminister Peter Eriksson poängterade att Sthlm6000+ gjort skillnad för studentbostadsbyggandet i regionen.

Ett panelsamtal med Karin Wanngård, Chris Heister och Peter Eriksson i sofforna på scenen avslutade invigningen. Där fick de svara på tuffa frågor från SSCO:s ordförande Veronica Sällemark och Johannes Hylander, konsult på New Republic och invigningens moderator. Bland att fick de svara på vad de förväntade sig av varandra, för att takten i bostadsbyggandet ska kunna hållas uppe.

– Länsstyrelsen vill bygga fler bostäder i Stockholms innerstad men vi har lagar och regler att förhålla oss till. Här ligger framför allt ansvaret på regeringen och Peter Eriksson att ändra dessa regler så att vi kan göra andra bedömningar, svarade Chris Heister.

Därefter fick gästerna förflytta sig till Erling-Perssonatriet på Kungl. Musikhögskolan, där Studentbostadsåret 2017 formellt invigdes med ett par ord av bostadsministern, en gemensam skål samt en fanfar framförd av KMH-studenterna Ludwig Frydén Kristensson och Emma Granstam.

+