Rekordmånga nya studentbostäder under "Studentbostadsåret 2017"

Rekordmånga nya studentbostäder under

Idag invigs Studentbostadsåret, som uppmärksammar de senaste årens stora ökning av antalet studentbostäder i Stockholmsregionen. Prognosen för i år är att 3 362 nya studentbostäder blir inflyttningsklara i länet. Det är det största antalet studentbostäder som har byggts under ett år på minst två decennier, sannolikt det största antalet någonsin.

Vid nästa årsskifte kommer det totala antalet studentbostäder i Stockholms län att ha ökat med 50 procent, jämfört med år 2013. En förklaring är projektet Sthlm6000+ som initierades år 2013 av Akademiska Hus och som har engagerat ett stort antal kommuner, bygg- och fastighetsbolag, myndigheter, arkitekter och studenter. Målet har varit att öka Stockholms attraktivitet som studentstad, främst genom att bygga 6 000 nya studentbostäder. Åren 2013–2016 har 2 194 studentbostäder byggts klart i länet, vilket kan jämföras med 93 studentbostäder 2009–2012. Projektet avslutas i år.

– Vi räknar med att det mycket högt satta målet 6 000 nya studentbostäder kommer att nås under våren 2018 och våra prognoser pekar på att det dubbla antalet, 12 000 nya studentbostäder, kommer att ha byggts klart till år 2019. Projektet har starkt bidragit till att skapa det högtryck i byggandet av studentbostäder vi nu ser i regionen, säger Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+ och tidigare regiondirektör för Akademiska Hus.

Sthlm6000+ startades för att åtgärda den skriande studentbostadsbristen i Stockholms län som rådde vid projektstarten 2013.  Larmrapporter som presenterades åren 2011–2012 visade bland annat att hela tre av tio studenter övervägde att lämna Stockholm som en direkt följd av studentbostadsbristen. Projektet har verkat för att korta studentbostadsköerna, men också underlättat för studenter som söker efter studentbostad och i samverkan utvecklat utformningen av framtidens studentbostäder.

– En av Sthlm6000+ framgångsfaktorer har varit att projektet fått ett stort antal aktörer att binda upp sig kring ett gemensamt och mätbart mål, som följts upp löpande. Ansvaret har inte bollats runt. Vi har kraftsamlat, dragit åt samma håll och jobbat för att lösa en svår utmaning, säger Sten Wetterblad.

Projektet Sthlm6000+ framgångar har inspirerat andra att ta liknande initiativ för komma tillrätta med studentbostadsbristen. I dag finns även de relativt nystartade initiativen Gbg7000+ och Lund3000+.

I Sthlm6000+ deltar bland annat 8 kommuner, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, byggherrar, kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, arkitekter och Stockholms studentkårers centralorganisation.

Vid invigningen av Studentbostadsåret 2017 den 8 februari på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm deltar bland andra bostadsminister Peter Eriksson, landshövding Chris Heister och finansborgarråd Karin Wanngård. Under Studentbostadsåret kommer en rad olika aktiviteter genomföras för att uppmärksamma den förbättrade studentbostadssituationen i Stockholm. Se www.sthlm6000.se.

FAKTA: Studentbostadsprojekt som blir inflyttningsklara under 2017

Stockholms stad:

Tensta Torn
Stadsdel: Tensta
Antal: 243 studentbostäder
Byggherre: Åke Sundvall

Kopiepennan
Stadsdel: Vällingby
Antal: 52 studentbostäder
Byggherre: Svenska Studenthus

Ferdinand
Stadsdel: Spånga
Antal: 1093 studentbostäder
Byggherre: Prime Living

Åsnen 4
Stadsdel: Årsta
Antal: 98 studentbostäder
Byggherre: GreenDoor Fastigheter

Forskningen (KTH)
Stadsdel: Östermalm
Antal: 305 studentbostäder
Byggherre: Einar Mattsson

Vallgossen (Gamla S:t Görans gymnasium)
Stadsdel: Kungsholmen
Antal: 246 studentbostäder
Byggherre: Svenska Bostäder

Kabelverket
Stadsdel: Älvsjö
Antal: 86 studentbostäder
Byggherre: Familjebostäder AB

KTH Lantmäteri
Stadsdel: Östermalm
Antal: 150 studentbostäder
Byggherre: ByggVesta

Teknikringen KTH
Stadsdel: Östermalm
Antal: 234 studentbostäder
Byggherre: Akademiska Hus

Syllen 3
Stadsdel: Årstadal
Antal: 172 studentbostäder
Byggherre: Stockholmshem

Kräftriket
Stadsdel: Norra Djurgården
Antal: 20 studentbostäder
Byggherre: Akademiska Hus

Övriga kommuner:

Embryot (Campus Flemingsberg)
Kommun: Huddinge kommun
Antal: 415 studentbostäder
Byggherre: ByggVesta

Furiren
Kommun: Solna kommun
Antal: 248 studentbostäder
Byggherre: Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)

Bild: Teknikringen, KTH Campus, Akademiska Hus

+