Färre köer och fler förmedlade studentbostäder

Färre köer och fler förmedlade studentbostäder

Under 2016 ökade antalet inlämnade studentbostäder till Bostadsförmedlingen i Stockholm betydligt. Antalet inlämnade studentbostäder uppgick till 2 129, det är en ökning med 15 procent jämfört med föregående år och allt fler bostadsaktörer överlåter förmedlingen till Bostadsförmedlingen i Stockholm.

2009 lämnades endast 120 studentbostäder in till Bostadsförmedlingen i Stockholm, förra året var siffran 2 129. Efter att Sthlm6000+ startade 2013 har antalet inlämnade studentbostäder ökat för varje år. Tydligast märks skillnaden i antalet inlämnade nybyggda studentbostäder som följer utvecklingen av nybyggda studentbostäder i länet i stort.

– Att vi får in fler nybyggda bostäder speglar att det byggs mer nu. Allt fler fastighets- och byggbolag har också upptäckt vår tjänst inom förmedling av nyproduktion, som både är ett resurs- och tidskrävande arbete att göra på egen hand, säger Lena Daag, vd på Bostadsförmedlingen i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Ett av Sthlm6000+ mål har varit att minska antalet studentbostadsköer i Stockholm. Förra året överlät både Huge Fastigheter och Kista Studentbostäder sina studentbostadsköer till Bostadsförmedlingen och sedan tidigare har även Einar Mattsson lämnat över en del av sina studentbostäder.

– Det är tydligt att Sthlm6000+ har haft effekt vad gäller nyproduktion av studentbostäder och det är också positivt att majoriteten av de nybyggda studentbostäderna förmedlas via en och samma kö. Detta underlättar för studenter när de ansöker om studentbostad, säger Sten Wetterblad, ordförande för Sthlm6000+.

Idag förmedlar Bostadsförmedlingen studentbostäder för 25 aktörer. Utöver Bostadsförmedlingen finns idag fyra studentbostadsköer, där SSSB står för den enskilt största förmedlingen av studentbostäder.

Just nu pågår förmedlingen av de nybyggda studentbostäderna i Tensta Torn med planerad inflyttning i vår. Studenter kan anmäla sitt intresse för studentbostäderna här.

+