Ny internationell jämförelse av universitets studentbostadsförsörjning

Ny internationell jämförelse av universitets studentbostadsförsörjning

Hur studenter får en bostad skiljer sig mycket mellan länder och universitet. Det visar Stockholms universitets genomgång av nio länders och 25 lärosätens studentbostadsförsörjning.

Stockholms universitet tillhandahåller studentbostäder för internationella betalandestudenter och utbytesstudenter. Upplägget har många likheter med de som finns på universitet i Danmark och Nederländerna, länder där universiteten i liten grad äger några egna bostäder. Stockholms universitet blockhyr bostäder av en annan aktör.

– Många universitet har små möjligheter och begränsad erfarenhet av att äga och förvalta bostäder, därför kan det vara enklare att hyra bostäderna av en annan aktör som sköter en stor del av själva förvaltningen. Något som i sin tur minskar kostnaderna för universiteten, säger William Edwin på Stockholms universitets Housing Office, som genomfört den jämförande studien.

I dag hyr Stockholms universitet studentbostäder av bland annat Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB), Fastighets AB Balder och Andersson Company. Nationella studenter i Sverige hänvisas till den privata bostadsmarknaden, där den största externa bostadsförmedlaren är just SSSB. I Tyskland och Frankrike är såväl internationella som nationella studenter helt hänvisade till den privata bostadsmarknaden samt studentorganisationer.

– Både Tyskland och Frankrike har en helt annan, och bättre fungerade, privat bostadsmarknad. I dessa länder är det relativt enkelt för utbytesstudenter och nationella studenter att hitta en bostad. Om vi på Stockholms universitet strikt hänvisat studenter till den privata bostadsmarknaden hade intresset för att studera i Stockholm minskat. Vi behöver alltsåtillhandahålla bostäder i viss utsträckning, menar William Edwin.

Men det finns också universitet som äger sina studentbostäder. Detta är särskilt vanligt bland några av de mer prestigefyllda universiteten, till exempel Stanford University och University of Cambridge. Kännetecknande för denna typ av universitet är också att de ofta har omfattande resurser och kapital. Men även ett antal mindre resursstarka universitet äger och förvaltar sina egna studentbostäder, till exempel universiteten i Aarhus och Oslo.

– Fördelen med att äga sina egna bostäder är att universiteten kan använda beståndet för att skapa en levande campusmiljö. Utöver boendet erbjuds ofta studenter på dessa campus service i form av måltider och gemensamma aktiviteter. Med egna studentbostäder kan universitet på ett bättre säkerställa bostäder till sina studenter och forskare istället för att vara beroende av aktörer på den privata bostadsmarknaden, avslutar William Edwin.

Vill du veta mer om hur universitet runt om i världen hanterar bostadsförsörjningen? Ta del av hela rapporten här

+