Över 2000 studentbostäder färdigställda inom Sthlm6000+!

Över 2000 studentbostäder färdigställda inom Sthlm6000+!

I oktober flyttade 186 studenter in i nya studentbostäder i Älvsjö Studenthus. Det innebär att antal inflyttningsklara studentbostäder inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Sthlm6000+ nu passerat 2000-strecket. Sedan projektstarten har exakt 2 194 studentbostäder färdigställts.

Stockholmshem står bakom de nya studentbostäderna i Älvsjö. Huset är ett ombyggt kontorshus på Mässvägen. Sammanlagt kommer studenthuset att bestå av 279 studentbostäder, både ettor och tvåor. Huset har också ett gym som erbjuder gruppträning, bokningsbara studierum samt en belyst innergård med bland annat bouleplan.

Sedan projektstarten 2013 har Sthlm6000+ bidragit till över 2000 nya studentbostäder i Stockholmsregionen. Det kan jämföras med att endast 93 studentbostäder byggdes i Stockholmsregionen under fyraårsperioden innan projektet startades (2009–2012).

I år kommer ytterligare ett antal studentbostäder som ingår i Sthlm6000+ att bli inflyttningsklara. Det är Akademiska Hus som bygger om Trädgårdsvillan i Frescati. Trädgårdsvillan är ett statligt byggnadsminne som efter renoveringen kommer att inrymma sex studentbostäder.

Nästa år avslutas Sthlm6000+. Under ”Studentbostadsåret 2017” kommer antalet inflyttningar i nya studentbostäder i Stockholmsregionen att nå nya rekordnivåer. I plan ligger i dagsläget över 3 500 studentbostadsinflyttningar. Det är den högsta siffran på minst två decennier i Stockholmsregionen.

Håll dig uppdaterad om alla inflyttningar och vad som händer under Studentbostadsåret via vår hemsida. Du kan också följa oss via sociala medier.

twitter.com/sthlm6000

facebook.com/sthlm6000

 

+