Nytt internationellt universitet i Nacka?

Nytt internationellt universitet i Nacka?

Den 16 november anordnade Sthlm6000+ ett öppet frukostseminarium tillsammans med Nacka kommun i Stockholmsrummet. Deltagarna fick bland annat ta del av vad som händer kring bostadsbyggande och ny infrastruktur i kommunen – och med planerna för ett nytt universitet.

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, inledde seminariet med att berätta om deras visioner för Nacka kommun. Nyligen invigdes bland annat Kvarnholmsförbindelsen som kortar resvägen mellan Kvarnholmen och centrala Nacka avsevärt. Just nu pågår också utbyggnaden av Tvärbanan till Sickla som ska stå klart under nästa år, dessutom kommer den blå tunnelbanelinjen att utökas med tre stationer i Nacka. Enligt Mats Gerdau finns det en bred enighet inom den lokala politiken både att kommunen ska bygga expansivt och hur kommunen ska bygga.

Andreas Totschnig, enhetschef för strategisk stadsutveckling, berättade om kommunens långsiktiga satsning på studentbostäder. För att få till stånd fler studentbostäder inventerades centrala tomter där kommunen vill se studentbostäder. Våren 2012 uppmanade kommunen sedan byggherrar att anmäla sitt intresse för att bygga. I juryn satt representanter från Nacka kommun, Stockholms Studenters Centralorganisation (SSCO) och jagvillhabostad.nu. Resultatet blev två studentbostadsprojekt. Under sista kvartalet för 2017 planeras inflyttningen av 170 nya studentbostäder i Ektorp att påbörjas. Bakom projektet står ByggVesta AB, som nyligen vann ett internationellt pris för sitt studentbostadskoncept. Även i Alphyddan planeras nya studentbostäder, där 230 bostäder för studenter ska byggas med rimliga hyresnivåer. Byggstarten för studentbostäderna i Alphyddan är satt till början av 2017.

Klara Palmberg Broryd, strategi- och förnyelsedirektör, avslutade seminariet med att berätta om hur kommunen verkar för en etablering av ett internationellt universitet i Nacka. Det växande Stockholm kräver ytterligare arbetskraft och utbildad kompetens. En placering av ett universitet i Nacka skulle bli en naturlig del i kommunens expansion och underlättas av förbättrade kommunikationer till Stockholm. Enligt Klara Broryd Palmberg ser man gärna att ett internationellt universitet förlägger en filial i Nacka. Detta är dock något som inte är helt enkelt utifrån dagens regelverk.

Som en vision lyftes också en ”universitetsgalleria” där flera olika högskolor och universitet samsas om utrymmet, ett koncept utvecklat efter de möjligheter som en ökad digitalisering innebär.

+