Den effektivt producerade och förvaltade studentbostaden

Den effektivt producerade och förvaltade studentbostaden

Studentboende ses många gånger som själva sinnebilden av ett socialt liv. Därför kanske det kan vara överraskande att andelen boende som uppger att de har ”dålig” eller ”inte så bra” kontakt med sina grannar är större bland studenter än bland hyresgäster i övrigt. Slutsatsen är hämtad ur en undersökning från Svenska Bostäder som presenterades av nybyggnadschefen Allan Leveau under höstens första Sthlm6000+-seminarium ”Den effektivt producerade och förvaltade studentbostaden”, den 2 oktober.

Svenska Bostäders undersökning sticker även hål på en del andra myter. Till exempel så stör inte studenterna varandra i större utsträckning än andra hyresgäster, och problemen med ostädade tvättstugor är inte heller större bland studerande hyresgäster än bland övriga.

Kundundersökningen kommer väl till pass när Svenska Bostäder nu planerar för 1 000 nya studentbostäder vid Albano. Vid seminariet presenterade Johannes Tovatt, från Tovatt Architects & Planners, planerna för det nya området. Tillsammans med Svenska Bostäder har de tagit fram förslag på framtidens yteffektiva och energisnåla studentbostad, där framför allt rymd och förvaring spelar stor roll. Exempel på innovativa lösningar är krokar i taket att fästa hängmattor för övernattande besökare, och sängar där bredden kan varieras mellan 90 och 120 cm.

Det nya universitetsområdet Albano, med 100 000 kvm universitetslokaler och ett stort antal studentbostäder, blir en viktig plats för framstående forskning och högre utbildning. 200 av de 1 000 student- och forskarlägenheterna har byggstart redan under 2016.

Allan Leveau berättade också att KTH och Stockholms universitet, tillsammans med Stockholms stad, har planerat för nya lokaler i Albano sedan 2002. Området är den sista stora markreserv som finns tillgänglig för en sammanhängande utveckling av de båda universiteten. Tanken är att studentlägenheterna främst kommer att vara placerade mot Roslagsbanan medan universitetslokalerna ligger mot Roslagsvägen, på så sätt kan dessa fungera som en ”bullervall”.

På seminariet deltog även Per Jutner, vd för Einar Mattsson Projekt AB. Bland annat berättade han om deras nya studentbostadsprojekt på KTH som kommer att generera cirka 300 lägenheter och vara klara till 2017. Moderator för seminariet var Eva Cooper från konsultföretaget New Republic.

 

+