Målet om 6000 nya studentbostäder ser ut att nås

Målet om 6000 nya studentbostäder ser ut att nås

En ny prognos pekar nu på att samverkansprojektet Sthlm6000+ kommer att nå målet om att 6000 nya studentbostäder ska stå färdigställda fram till 2017. I veckan nåddes även 1000-strecket i antal inflyttade studentbostäder och det är tydligt att studentbostadsbyggandet har fått ett rejält uppsving i Stockholmsregionen de senaste åren.

Sthlm6000+, som startades 2013, samlar byggherrar, arkitekter, kommuner, lärosäten och studenter. Projektet har som mål att 6000 studentbostäder ska vara inflyttningsklara till 2017, ett mål som nu alltså ser ut att nås. Det långsiktiga syftet är att öka Stockholms attraktivitet som studentstad och få färre studenter att välja bort Stockholm som studieort på grund av bostadsbristen.

– Det är en viktig milstolpe att vi nu har så många studentbostäder på gång, vi har arbetat oerhört intensivt för detta på flera fronter. Framför allt genom att fungera som en blåslampa gentemot kommunerna inom länet. Nu är vi på god väg att sätta bilden av Stockholm som Universitetshuvudstaden och på längre sikt säkra framtidens kompetensförsörjning, säger Sten Wetterblad, ordförande, Sthlm6000+.

Det är exakt 6166 studentbostäder som beräknas stå inflyttningsklara till 2017. Denna vecka flyttar även de sista studenterna in i Abacus studentlägenheter i Tallkrogen, vilket innebär att det inom ramen för projektet färdigställts över 1000 bostäder sedan 2013. Detta är en markant ökning av antalet nybyggda bostäder för studenter i Stockholms län. Som en jämförelse blev endast 225 nya studentbostäder inflyttningsklara under perioden 2008-2012.

– Stockholm har dragits med en allvarlig studentbostadsbrist under flera år och vi på SSCO har under lång tid uppmärksammat behovet av att fler aktörer och kommuner måste ta ansvar. Därför är det glädjande att vi nu inom Sthlm6000+ har gått ihop och samverkat för att dämpa bostadsbristen. Fortfarande finns det stora utmaningar men vi ser faktiskt en liten ljusning för framtida Stockholmsstudenter, säger Veronica Sällemark, vice ordförande, SSCO.

Flera av studentbostadsprojekten som blivit klara de senaste åren kommer att visas upp för allmänheten under det stora Studentbostadsåret 2017.

De prognostiserade siffrorna har tagits fram av Sthlm6000+ genom Swecos försorg.

För mer information, kontakta:

Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Stockholm och ordförande Sthlm6000+
Tel. 070-209 13 49

Veronica Sällemark, vice ordförande, SSCO
Tel. 070-899 77 14

+