Modellen Sthlm6000+ goes west!

Modellen Sthlm6000+ goes west!

I Göteborg har 11 aktörer skrivit på en avsiktsförklaring för att få till stånd 7000 nya studentbostäder i staden till år 2026. Initiativet kallas Gbg7000+ och har inspirerats av föregångaren Sthlm6000+. Bakom projektet står bland annat Göteborgs förenade studentkårer, Akademiska Hus, Chalmers studentbostäder och Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder.

Det var i juni i år som projektet Gbg7000+ presenterades. Enligt Håkan Bernhardsson, ordförande för Göteborgs förenade studentkårer (GFS), var det GFS och Akademiska Hus som tog initiativ till samarbetsprojektet, samtidigt menar han att det har varit enkelt att få fler aktörer att engagera sig.

– Egentligen är det ett ganska tacksamt projekt att driva. Alla vill se fler studentbostäder i Göteborg och alla samarbetsaktörer har varit väldigt entusiastiska över idén. Vi har inte direkt fått kämpa för att hitta aktörer som vill skriva på avsiktsförklaringen.

Målet om minst 7 000 nya studentbostäder har sin utgångspunkt i en rapport som Studentbostadsföretagen tagit fram där de har beräknat dagens behov av studentbostäder samt antalet studenter i Göteborg som bedöms vara i behov av en studentbostad år 2026. Till skillnad från Sthlm6000+ involverar projektet enbart en kommun för byggandet och anledningen till det är, enligt Håkan Bernhardsson, pendlingsavståndet.

– Vi vill bygga studentbostäder så nära campus som möjligt. I dag befinner sig nästa hela studentbostadsbeståndet inom en halvtimmes pendlingsavstånd och så vill vi även fortsatt ha det. Men i samband med att ny infrastruktur utvecklas och pendlingstiderna blir kortare kan det bli aktuellt att involvera fler kommuner.

Projektet Gbg7000+ befinner sig än så länge i en uppstartsfas. En arbetsgrupp på fem personer har fått i uppdrag att ta fram en organisationsstruktur som ska presenteras för övriga medlemsaktörer inom kort.

+