Frukostseminarium med Länsstyrelsen: ”Läget i länet”

Frukostseminarium med Länsstyrelsen: ”Läget i länet”

Den 9 september bjöd Länsstyrelsen in Sthlm6000+ medlemmar och partners till ett frukostseminarium om bostadsmarknaden i Stockholms län. Vid seminariet presenterades den nya rapporten ”Läget i länet” och diskuterades hur studentbostadsbyggandet ser ut runt om i Stockholms kommuner, samt vilka hinder som finns för ett fortsatt ökat bostadsbyggande.

Länsöverdirektör Magdalena Bosson hälsade alla välkomna och Sten Wetterblad, ordförande för Sthlm6000+, inledde frukostseminariet med en statusrapport. Kortversionen är att Sthlm6000+ i dagsläget ser ut att nå sitt mål om 6 000 nya studentbostäder till slutet av 2017.

En sammanfattning av Länsstyrelsens rapport ”Läget i länet” presenterades av Henrik Weston, utredare vid Länsstyrelsen enhet för samhällsplanering och Patrik Åhnberg, samhällsbyggnadsdirektör vid Länsstyrelsen. Rapporten är ett resultat av att Länsstyrelsen under våren varit ute i länet och besökt 22 av Stockholms 26 kommuner. De berättade att det i år är första året som byggandet av nya bostäder ser ut att uppgå till 16 000, vilket är regionens beräknade behov. Den kommun som bygger mest per tusen invånare är Sundbybergs kommun.

Sundbyberg har inom ramen för Sthlm6000+ tillfört regionen 65 studentbostäder. Vad gäller just studentbostäder finns det ett underskott i 22 av länets 26 kommuner. Tre kommuner är i balans; Salem, Ekerö och Norrtälje. I Södertälje finns det ett överskott på studentbostäder.

Länsstyrelsen har i sin rapport identifierat ett antal hinder för bostadsbyggandet. Framför allt tre hinder bedöms försvåra för byggandet:

  • Bullernivåer
  • Översvämningsrisker (klimatanpassning)
  • Övriga risker (exempelvis säkerhetsavstånd till infrastruktur)

Länsstyrelsen tryckte också på att den mellankommunala samordningen behöver bli bättre och att det måste finnas en välfungerande infrastruktur som går hand i hand med byggandet. Byggherrarna uppmanades att vara ute tidigt i processerna och ha en kontinuerlig kontakt med kommunerna, samt att dubbelkolla att de i sin tur har kontakt med Länsstyrelsen.

Vill du ta del av presentationen från frukostseminariet? Kontakta Sthlm6000+ projektledare Petra Wester på petra@petrawester.se

+