"Förenkla kontroll av studentbostäder”

Studentbostäder är till för dem som studerar, och de hyresvärdar som står under studentkårernas eller lärosätenas kontroll kan på ett effektivt sätt kontrollera att deras hyresgäster är studenter. Men regelverket måste ändras så att seriösa hyresvärdar också kan få besked direkt om deras hyresgäster är aktiva studenter eller inte, det skriver Sten Wetterblad, Sthlm6000+, och Veronica Sällemark, SSCO i SvD Näringsliv den 17 september.

Läs hela debattartikeln här.

+